Dziekan Wydziału
dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. AWF     11-41 

godziny przyjęć dla studentów:
poniedziałek  -  godz. 9.30–11.00
środa            -  godz. 9.30–11.00

godziny przyjęć dla pracowników:
poniedziałek  -  godz. 11.00–12.30

  

                                                                                                                                           
Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

wtorek         -  godz. 10.00- 12.00
środa           -  godz. 10.00–12.00

 

 

                                                                                                                                           
Pr
odziekan ds. Kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz
                                               Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
dr hab. TOMASZ PAŁKA, prof. AWF      12-75

środa          -  godz. 12.00–13.30
czwartek     -  godz. 10.00–11.00

Dyżur Prodziekana zostaje odwołany w dniach 4-13 luty 2020 r. z powodu wyjazdu służbowego.

 

                                                                                                                                           
Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

środa           -  godz. 12.00–13.30