Rozkłady zajęć

Studia stacjonarne

Wychowanie Fizyczne

Sport

Kultura Fizyczna Osób Starszych

Wychowanie Fiz. w Służbach Mundurowych

Studia III stopnia


Studia niestacjonarne

Wychowanie Fizyczne

Studia STACJONARNE

Wychowanie Fizyczne

SPORT

Kultura Fizyczna Osób Starszych

Wychowanie Fiz. w Służbach Mundurowych

Studia III stopnia


Studia NIESTACJONARNE

Wychowanie Fizyczne