Rozkłady zajęć

UWAGA!

 

Studia STACJONARNE

Wychowanie Fizyczne

SPORT

Kultura Fizyczna Osób Starszych

Wychowanie Fiz. w Służbach Mundurowych

Studia III stopnia

Studia NIESTACJONARNE

Wychowanie Fizyczne

Uwaga!

 


Studia stacjonarne

Wychowanie Fizyczne

Sport

Kultura Fizyczna Osób Starszych

Wychowanie Fiz. w Służbach Mundurowych

Studia III stopnia


Studia niestacjonarne

Wychowanie Fizyczne