Władze Uczelni

prof. dr hab. Aleksander TYKA – Rektor

prof. dr hab. Andrzej KLIMEK – Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Michał SPIESZNY, prof nadzw. – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu


Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Jan BLECHARZ

prof. dr hab. Jerzy CEMPLA

dr hab. Wiesław CHWAŁA prof. AWF

dr hab. Janusz JAWORSKI prof. AWF

dr hab. Grzegorz LECH prof. AWF

dr hab. Marcin MACIEJCZYK prof. AWF


Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

dr Krzysztof LATINEK


Grupa pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Ewa BABULA


Grupa studentów

Student Tomasz HENKE

Studentka Oliwia KAFEL

Student Piotr SKOWRONEK