Rektor

prof. dr hab. Andrzej KLIMEK


Grupa profesorów i profesorów Uczelni

dr hab. Wiesław CHWAŁA, prof AWF – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. Henryk DUDA, prof. AWF

dr hab. Barbara FRĄCZEK, prof. AWF

dr hab. Grażyna KOSIBA, prof. AWF

dr hab. Małgorzata SIEKAŃSKA, prof. AWF

dr hab. Michał SPIESZNY, prof AWF – Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Magdalena WIĘCEK, prof. AWF


Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

dr Janusz BRUDECKI

dr Przemysław BUJAS – Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu


Grupa studentów