UWAGA!!!- studenci studiów licencjackich i magisterskich rozpoczynający cykl kształcenia od roku akad. 2019/20 zwolnieni są z opłaty za dyplom na podstawie obowiązujących ich Zarządzeń Rektora w sprawie określenia wysokości opłat edukacyjnych dla studentów.

Pozostali studenci (rozpoczynający cykl kształcenia przed rokiem 2019/20) składając pracę do obrony zobowiązani są dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł. Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studenta i dowód wpłaty dostarczyć w momencie składania pracy w Dziekanacie.