UWAGA! Proszę o zapoznanie się z procedurą odbioru dyplomu: Komunikat Dziekana nr 32 z 24 września 2021 r.