Nowości

W imieniu Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu informuję, że z powodu pozytywnych wyników testów na Covid-19 wśród studentów, kolejne grupy przechodzą na czasowe nauczanie zdalne:

 

Kierunek Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych - licencjat

GRUPA 2 I rok - do 27.11.2020 r. włącznie.

 

Zmiana dotyczy wszystkich realizowanych przedmiotów w wymienionych powyżej grupach.
Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną komunikat ten podlega stałej modyfikacji. Prosimy o regularne śledzenie strony internetowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu – Aktualności.