dr Zbigniew Szyguła

 • Wpływ temperatury otoczenia na wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne oraz zdrowie sportowca
 • Krew, osocze i erytropoetyna - regulacja , fizjologia i patologia w sporcie
 • Osteoporoza - rola aktywności ruchowej w profilaktyce i leczeniu
 • Rehabilitacja w schorzeniach i stanach pourazowych narządu ruchu

dr Wojciech Gawroński

 • Urazy sportowe w kajakach górskich, rowerach górskich i narciarstwie
 • Krioterapia
 • Wspomaganie w sporcie
 • Rehabilitacja po urazach sportowych

dr Barbara Frączek

 • Ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia zawodników różnych dyscyplin sportowych.
 • Rozpowszechnienie stosowania środków wspomagających wśród sportowców.
 • Dobowe wydatki energetyczne sportowców w kontekście utrzymania zrównoważonego bilansu energetycznego.
 • Wpływ zabiegów krioterapeutycznych na poziom wybranych hormonów oraz reakcje wysiłkowe.

dr Maria Gacek

 • Ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia różnych grup populacyjnych.
 • Ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia zawodników różnych dyscyplin sportowych.
 • Uwarunkowania sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup populacyjnych.
 • Psychospołeczne uwarunkowania stylu życia, w tym zachowań żywieniowych, różnych grup populacyjnych.

mgr Małgorzata Morawska

 • Rola zachowań żywieniowych w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych.
 • Wpływ różnych rodzajów diet na zdrowie człowieka oraz analiza założeń i zaleceń wybranych diet alternatywnych.
 • Analiza częstości stosowania niekonwencjonalnych modeli żywieniowych wśród różnych grup ludności.
 • Ocena skuteczności podejmowania diet redukcyjnych.