dr Zbigniew Szyguła

 • Szyguła Z. (1999): Doping krwią (cz. I ). Transfuzja, reinfuzja krwi, próby zastosowania "sztucznej krwi". (Blood doping [part I], Erytropoetyna (cz. II). (Erythropoietin [part.II] Reinfusion of one's own blood, attemps to use "artificial blood") Sport Wyczynowy vol. 37 (5-6): 49-56. - cz. I, vol. 37 (7-8): 57-67 - cz. II (in Polish, Abstract in English)
 • Szyguła Z., Wnorowski J., Pilch W., Maciejczyk M., Wątroba J. (2002): Wpływ diety z różną zawartością soli na wydolność aerobową i wielkość poboru tlenu na poziomie progu anaerobowego. (Effect of diet with different sodium chloride content on aerobic capacity as well on oxygen consumption at an anaerobic threshold). Nowiny Lekarskie (in press - in Polish, Abstract in English).
 • Szyguła Z., Gawroński W. (2002): Zmęczenie jako rezultat wysiłku fizycznego - zarys problemu. (Fatigue as a result of physical exercise - An overview.) Medicina Sportiva 6 (Suppl. 1): S93-S101. (in Polish, Abstract in English)
 • Gawroński W., Szyguła Z. (2002): Doping a wspomaganie ze sportowo-lekarskiego punktu widzenia. (Doping or performance-enhancing aids from sports and medical point of view.) Medicina Sportiva 6 (Suppl. 1): S103-S111. (in Polish, Abstract in English)
 • Zbigniew Szygula, Wanda Pilch, Jerzy Wnorowski, Wojciech Gawronski, Jolanta Sztwiertnia, Masafumi Torii (2002): The influence of various methods of fluid ingestion on changes in selected physiological reactions during thermal stress in sauna. Proccedings of the 10th International Conference on Environmental Eronomics. Fukuoka, Japan, September 23-27, 2002.

dr Wojciech Gawroński

 • Gawroński W. Znaczenie zastosowania zimna w leczeniu i rehabilitacji ostrych uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu. Medicina Sportiva. Vol 2, 2: 163 - 174, 1998.
 • Ziemba A., Chmura J., Kaciuba Uscilko H., Nazar K., Wisnik P., Gawroński W. Wpływ preparatu zawierającego żeń-szeń na sprawność psychomotoryczną, wydolność fizyczną i poziom wybranych hormonów we krwi u piłkarzy. Medicina Sportiva. Vol 3 Suppl.1: S81- S88, 1999.
 • Gawroński W. Współczesne zrozumienie wspomagania. Medicina Sportiva Practica. T.2, 2: 1-4. 2001
 • Gawroński W. Sportowo-lekarska profilaktyka zmian przeciążeniowych narządu ruchu u sportowców. Medicina Sportiva Practica. T.3, 1: 1-4. 2002
 • Szyguła Z., Gawroński W. Zmęczenie jako rezultat wysiłku fizycznego. Medicina Sportiva, Vol 6 (Suppl.1): S93-S101,2002
 • Gawroński W. Szyguła Z., Doping a wspomaganie ze sportowo- lekarskiego punktu widzenia. Medicina Sportiva, Vol 6 (Suppl.1): S103-S111,2002
 • Gawroński W. Slalomu kajakowego droga na sportowy Olimp. Pod Akropolem po raz ostatni? Sport Wyczynowy No 11-12: 5-11, 2003.

dr Barbara Frączek

 • Frączek B.: Rodzina jako środowisko kształtujące prozdrowotny styl życia młodzieży. Ann. Univer. M. Curie-Skłodowska 2004, 59, suppl. 14, 113, 2: 102-107.
 • Frączek B., Klimek A.T., G. Cieślar G.: Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia rodziny”. Ann. Univer. M. Curie-Skłodowska 2004, 59, suppl. 14, 112, 2: 94-101.
 • Klimek A.T., Frączek B.: Physical capacity of disabled cross-country skiers and healthy effects of their sport activity. Physical Education and Sport 2004, 48, 3: 245-249.
 • Frączek B., Suchorowska D.: Postępowanie dietetyczne po gastrektomii- studium przypadku”. W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego” cz. 1. Wyd. SGGW, Warszawa 2004: 278-284.
 • Klimek A.T., Frączek B., Piotrowski W., Wątroba J., Ochocińska A.: Dymorfizm płciowy w zakresie zmian zdolności wysiłkowych podczas rehabilitacji ambulatoryjnej po zawale serca. Post. Reh. 2004, 18, 4: 27-33.
 • Frączek B.: „Ocena zaleceń żywieniowych diety opartej na typologii ciała”. Bromat. Chem. Toksykol. 2005, 37, 123: 623-626.
 • Frączek B.: Spożycie wapnia i fosforu przez studentów przebywających na diecie wysokotłuszczowej. Żyw. Czł. Metab. 2005, 32, supl. 1, 2: 738-742.
 • Frączek B., Szczepankiewicz A.: Analiza postaw i zachowań żywieniowych juniorów trenujących skoki narciarskie w kontekście utrzymania prawidłowej masy ciała. W: Sporty zimowe – strategia rozwoju, badania naukowe. Studia i Monografie 2005, 31, AWF, Kraków: 121-130.
 • Klimek A.T., Frączek B.: Różnice w poziomie tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Med Sport 2005, 21, 4: 271-277.
 • Frączek B., Szyguła Z.: Zasady racjonalnego żywienia w sporcie. W: Medycyna Sportowa (red. Jegier A., Nazar K., Dziak A.). Wyd. Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa 2005: 483-499.
 • Frączek B., Gacek M.: Zawartość witamin antyoksydacyjnych w racjach pokarmowych skoczków narciarskich w okresie startowym. Bromat. Chem. Toksykol. 2006, 39, 32: 159-162.
 • Makowska B, Frączek B: Przygotowanie kosmetologów w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Roczniki PZH 2006, 57, Supl.: 89-93
 • Frączek B.: Wybrane zachowania żywieniowe grupy kobiet wyczynowo trenujących siatkówkę i koszykówkę. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 34, 1/2: 710-714.
 • Frączek B.: Goals of Interprofessional group of experts and success in record-seeking sport. Materiały konferencyjne “Learning together to work together”. UJ, Kraków: 57
 • Frączek B., Gacek M.: Forming pro-healthy attitudes of the physical education academy students by interprofessional education. Materiały konferencyjne “Learning together to work together”. UJ, Kraków: 56
 • B. Frączek: Zasady racjonalnego żywienia dla osób aktywnych fizycznie. (w:) Jegier A. [red.]: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka. Wyd. Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Łódź 2007: 9-49.

dr Maria Gacek

 • Gacek M.: Niektóre racjonalne i wadliwe wybory żywieniowe młodzieży licealnej w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2004, 5: 13–15.
 • Gacek M., Rosiński J., Tchórzewski D.: Wybrane zachowania zdrowotne dzieci w wieku 10–13 lat i ich rodzin. Annales UMCS Sectio D Medicina 2004, 59, suppl. 14, 114: 108–112.
 • Gacek M., Rosiński J., Tchórzewski D.: Poziom wykształcenia rodziców a wybrane wskaźniki zdrowia dzieci zakopiańskich szkół podstawowych. Annales UMCS Sectio D Medicina 2004, 59, suppl. 14, 115: 113–117.
 • Gacek M., Matusik S.: Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży rozpoczynającej studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Sport 2004, t. 48, 2: 133–136.
 • Gacek: M.: Zwalczanie stresu psychologicznego przez studentów wychowania fizycznego i medycyny oraz słuchaczy kierunków technicznych. Kultura Fizyczna 2004, 5–6: 17–18.
 • Gacek M., Chrzanowska M., Matusik S.: Wybrane zachowania żywieniowe mężczyzn w wieku 40–50 lat aktywnych zawodowo. W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004: 497–502.
 • Gacek M.: Ilościowa ocena sposobu odżywiania się i preferencje żywieniowe studentów specjalizacji trenerskiej AWF w Krakowie. Kultura Fizyczna 2004, 9–10:15–17.
 • Gacek M., Rosiński J., Tchórzewski D.: Zachowania zdrowotne badanych dzieci. W: Dzieci zakopiańskie w świetle wieloaspektowych badań. (red. Krasicki Sz.). Studia i Monografie nr 29, AWF Kraków 2004: 46–60.
 • Gacek M., Rosiński J., Tchórzewski D.: Substancje psychoaktywne w środowisku dzieci zakopiańskich szkół podstawowych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005, 2: 12–14.
 • Gacek M., Rosiński J., Tchórzewski D.: Zachowania zdrowotne, stan zdrowia i aktywność fizyczna dzieci szkół podstawowych w Zakopanem. Wychowanie Fizyczne i Sport 2005, 49, 1: 45–49.
 • Gacek M., Fiedor M.: Charakterystyka sposobu odżywiania się młodzieży w wieku 14–18 lat. Roczniki PZH 2005, 56, 1: 49–55.
 • Gacek M.: Formy spędzania czasu wolnego w zależności od cech osobowości młodzieży akademickiej. Kultura Fizyczna 2005, 3–4: 31–32.
 • Gacek M.: Wybrane zachowania zdrowotne uczniów średnich szkół technicznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005, 4: 9–11.
 • Gacek M., Frączek B.: Aktywność fizyczna jako element zaradczy w redukowaniu stresu psychologicznego wśród młodzieży. Annales UMCS Sectio D Medicina 2005, 60, suppl. 16, 107: 496–499.
 • Gacek M.: Aktywność fizyczna w stylu życia młodzieży akademickiej – uwarunkowania psychologiczne. Annales UMCS Sectio D Medicina 2005, 60, suppl. 16, 108: 500–503.
 • Gacek M.: Poziom wykształcenia a wybrane zachowania żywieniowe pracujących mężczyzn w wieku 40–50 lat. W: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. (red. Gutkowska K., Narojek L.). Wyd. SGGW, Warszawa 2005: 37–42.
 • Gacek M.: Rozpowszechnienie napojów alkoholowych w środowisku młodzieży akademickiej w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005, 6–7: 16–18.
 • Gacek M.: Wartość odżywcza posiłków obiadowych wydawanych w stołówkach szkolnych. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2005, 32, Suplement 1 cz. II: 759–764.
 • Gacek M., Rosiński J.: Aktywność fizyczna oraz zachowania żywieniowe młodzieży w wieku 16–18 lat uprawiającej sporty zimowe i nietrenującej. W: Sporty zimowe – strategia rozwoju – badania naukowe. (red. Krasicki Sz.). Studia i Monografie nr 31, AWF Kraków 2005: 205–215.
 • Gacek M.: Typy temperamentu i osobowości studentów AWF w Krakowie. Kultura Fizyczna 2005, 7–8: 21–24.
 • Gacek M., Fiedor M.: Ilościowa i jakościowa ocena zbiorowego żywienia młodzieży w wieku 16–18 lat na wakacyjnym obozie sportowym. Roczniki PZH 2005, 56, 3: 253–258.
 • Gacek M.: Wybrane problemy higieny zdrowia psychicznego uczniów średnich szkół technicznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005, 11: 13-15.
 • Gacek M.: Rozpowszechnienie zachowań antyzdrowotnych wśród wśród młodzieży studiującej w Akademii Wychowania Fizycznego i Politechnice Krakowskiej. Zdrowie Publiczne 2005, 115, 3: 312-314.
 • Gacek M., Frączek B.: Aktywność fizyczna a stan zdrowia i zagrożenie chorobami przewlekłymi u osób starszych. Annales UMCS Sectio D Medicina 2006, 60, suppl. 16, 149: 154-158.
 • Gacek M., Pieniążek I.: Wybrane uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec osób niepełnosprawnych. Annales UMCS Sectio D Medicina 2006, 60, suppl. 16, 150: 159-163.
 • Gacek M.: Zachowania żywieniowe osób chorych z cukrzycą typu 2. Annales UMCS Sectio D Medicina 2006, 60, suppl. 16, 151: 164-169.
 • Frączek B., Gacek M.: Zawartość witamin antyoksydacyjnych w racjach pokarmowych skoczków narciarskich w okresie startowym. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2006, Suplement: 159-162.
 • Gacek M.: Powszechność stosowania substancji uzależniających wśród studentów I roku AWF w Krakowie. Kultura Fizyczna 2006, 3-4: 22-23.
 • Gacek M., Fiedor M.: Niektóre zachowania żywieniowe młodzieży w wieku 14-18 lat w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, 3: 17-19.
 • Gacek M.: Substancje psychoaktywne w stylu życia młodzieży licealnej w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, 5: 18-20.
 • Gacek M.: Wybrane zachowania żywieniowe dzieci w wieku 10-13 lat ze środowiska małomiejskiego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, 6-7: 15-17.
 • Gacek M.: Rozpowszechnienie behawioralnych czynników ryzyka zdrowia wśród studentów medycyny. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, 11-12: 20-21.
 • Gacek M.: Charakterystyka sposobu odżywiania się osób rozpoczynających studia na kierunkach wychowanie fizyczne i fizjoterapia w AWF w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007, 1: 17-19.
 • Gacek M.: Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży uprawiającej sport w SMS w warunkach wysiłku fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007, 2: 9-11.
 • Gacek M.: Aktywność fizyczna w stylu życia dzieci w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim. Kultura Fizyczna 2007, 3-4: 16-18.
 • Gacek M.: Wiedza i nawyki żywieniowe młodzieży średnich szkół technicznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007, 4: 11-15.
 • Gacek M.: Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007, 5: 17-19.
 • Gacek M.: Poziom spożycia wybranych składników mineralnych w grupie kobiet ciężarnych. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 34, 3/4: 819-823.
 • Gacek M., Chrzanowska M.: Wybrane antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia i zachowania żywieniowe otyłych mężczyzn z populacji wielkomiejskiej. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 34, 3/4: 983-990.
 • Gacek M., Chrzanowska M., Matusik S.: Wybrane zachowania żywieniowe aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku. Roczniki PZH 2007, 58, 3: 549-556.
 • Frączek B., Gacek M.: Forming pro-healthy attitudes of the physical education academy students by interprofessional education. Materiały konferencyjne “Learning together to work together”. UJ, Kraków: 56
 • M. Gacek, M. Chrzanowska: Wybory żywieniowe aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007, 88 (3): 327-331.
 • M. Gacek: Wybrane uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec żywienia. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007, 88 (3): 332-335.
 • M. Gacek: Aktywność fizyczna w stylu życia mężczyzn zatrudnionych w policji – z uwzględnieniem jej roli w redukcji stresu psychologicznego. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007, 88 (3): 370-375.
 • M. Gacek: Stan zdrowia i samokontrola osób chorych z cukrzycą typu 2. Zdrowie Publiczne 2007, 117 (3): 319-323.
 • M. Gacek: Próba ewaluacji edukacji żywieniowej wśród studentek AWF w Krakowie. Nowiny Lekarskie 2007, 76 (1): 25-28.
 • M. Gacek: Osobowościowe uwarunkowania wybranych zachowań żywieniowych młodzieży akademickiej. Nowiny Lekarskie 2007, 76 (1): 29-32.
 • M. Gacek: Wiedza i zachowania żywieniowe młodzieży uprawiającej sport w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Roczniki PZH 2007, 58 ( 4): 641-648.
 • M. Gacek: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w wieku 19-25 lat o zróżnicowanej aktywności fizycznej. Roczniki PZH 2007, 58 (4): 649-656.
 • M. Gacek: Wybrane zachowania żywieniowe osób dorosłych o zróżnicowanym modelu żywienia. Roczniki PZH 2008, 59 (1): 59-66.

mgr Małgorzata Morawska

 • Nowacka E., Polaszczyk Sz., Kopeć A., Leszczyńska T., Morawska M., Pysz-Izdebska K.; Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących strzelectwo sportowe i kajakarstwo slalomowe. Medycyna Sportowa 2010; 2-3 (6);Vol. 26, 144-150