1. Arlet T. 2001. Koszykówka podstawy techniki i taktyki. Wydawnictwo Extrema. Kraków.
 2. Huciński T., Makurat F., Wilejto-Lekner I. 1996 Vademecum koszykówki. Biblioteka Trenera Warszawa.
 3. Huciński T., Makurat F., Wilejto-Lekner I. 1998. Kierowanie treningiem i walką sportowa w koszykówce. Gra w obronie.
 4. Huciński T., Makurat F., Lekner I. 2001. Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów. Wydawnictwo BK Wrocław.
 5. Ljach W. Koszykówka - podręcznik dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego, AWF Kraków 2003
 6. Oszast H., Kasperzec M. 1991 Koszykówka Technika Taktyka Metodyka nauczania. Wydawnictwa skryptowe nr 94. AWF Kraków
 7. Pasieczny J. 2002. Rola ćwiczeń koordynacyjnych w procesie nauczania i doskonalenia techniki gry w koszykówkę. Zeszyty Naukowe nr 120. Ostrowiec Świętokrzyski
 8. Pasieczny J. 2002, Ćwiczenia koordynacyjne wspomagające proces nauczania i doskonalenia techniki gry w koszykówkę. Materiały z konferencji metodyczno-szkoleniowej. Chorzów.
 9. Pasieczny J. Ćwiczenia koordynacyjne i kondycyjne wspomagające proces nauczania i doskonalenia techniki gry w koszykówce - kaseta dydaktyczna. AWF Kraków
 10. Pasieczny J. Czas na minikoszykówkę - kaseta dydaktyczna. PZKosz Warszawa
 1. Bednarski L., Koźmin A. 1998. Piłka Nożna. AWF, Kraków.
 2. Bednarski L., Koźmin A., Mazur Z. 1987. Piłka nożna. AWF, Kraków.
 3. Duda H. 2004. Intelektualizacja procesu nauczania gry w piłkę nożną. AWF, Kraków.
 4. Ljach W., Witkowski Z. 2004. Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. COS, Warszawa.
 5. Przepisy gry w piłkę nożną. 1994. PZPN, Warszawa.
 6. Szyngiera W., Bibrzycki K. 1994. Piłka nożna dzieci i młodzieży. AWF, Katowice.
 7. Talaga J. 1996. Technika piłki nożnej. COS, Warszawa.
 8. Talaga J. 1997. Taktyka piłki nożnej. COS, Warszawa.
 9. Talaga J. 1997. Trening piłki nożnej. COS, Warszawa.
 10. Witkowski Z., Ljach W. 2004. Ćwiczenia kształtujące koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. COS, Warszawa.
 1. Spieszny M., Walczyk L., Tabor R. 2001. Piłka ręczna w szkole. COS, Warszawa.
 2. Stawiarski W. 2003. Piłka ręczna. Wydawnictwo Skryptowe, AWF Kraków
 3. Norkowski H. 1996. Piłka ręczna - bramkarz. Zasady gry, technika, taktyka, trening. AWF, Warszawa.
 4. Wrześniewski S. 2000. Piłka ręczna - poradnik metodyczny. ZPRP, Warszawa.
 5. Zielonka Z. 1992. Mini - piłka ręczna. Resort. Centr. Metod. Szkol. KFiS, Warszawa.
 6. Przepisy gry w piłkę ręczną. Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 2005.

 

 1. Adamczyk S., Uzarowicz J., Zagórski B. - Siatkówka , AWF Kraków 1988.
 2. Busz J, Szkolimy uniwersalnych siatkarzy, Sport i Turystyka, Warszawa 1981.
 3. Klocek T., Szczepanik M. Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Biblioteka Trenera, COS, Warszawa 2003.
 4. Kraus Z. Metodyka doskonalenia taktyki w piłkę siatkową fragmentami gry, AWF Warszawa 1970.
 5. Kraus Z. Rozwój teorii i praktyki gry w piłkę siatkową z badań empirycznych, AWF Warszawa 1970.
 6. Kraus Z. Taktyka zespołowa w piłce siatkowej. Sport i Turystyka, Warszawa 1964.
 7. Krzyżanowski Z. Piłka siatkowa. Sport i Turystyka, Warszawa 1964.
 8. Przepisy gry w piłkę siatkową. PZPS Warszawa 2002.
 9. Superlak E. Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry. Infovoley, Wrocław, 1995.
 10. Szczepanik M., Klocek T., Siatkówka w szkole. Podręczniki i skrypty nr 5, AWF Kraków 1998.
 11. Uzarowicz J., Piłka siatkowa - technika. Kraków 1994.
 12. Uzarowicz J., Siatkówka. Co jest grane? Kraków 1998.
 13. Uzarowicz J., Zdebska H., Piłka siatkowa, COS, Warszawa 1998.
 14. Wołyniec J. (red.). Przepisy zespołowych gier sportowych w zakresie podstawowym. Wrocław 2002./

Wydawnictwa książkowe:

 1. Klocek T., Szczepanik M. 2003. Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Biblioteka Trenera, COS, Warszawa.
 2. Szczepanik M., Szopa J. 1993. Wpływ ukierunkowanego treningu na rozwój predyspozycji koordynacyjnych oraz szybkość uczenia się techniki ruchu u młodych siatkarzy. Wydawnictwo Monograficzne, nr 54. AWF Kraków.
 3. Szczepanik M., Klocek T. 1998. Siatkówka w szkole. Podręczniki i skrypty, nr 5. AWF Kraków.
 4. Uzarowicz J. 1994. Piłka siatkowa - technika. Kraków.
 5. Uzarowicz J. 1998. Siatkówka. Co jest grane? Kraków.
 6. Uzarowicz J., Zdebska H. 1998. Piłka siatkowa, COS, Warszawa.
 7. Zdebska H. 1997. Bohater sportowy. Studium indywidualnego przypadku Bronisława Czecha (1908-1944). Wyd. II . Wydawnictwo Fall, Kraków