Podstawowa literatura przedmiotu Rytmika-Taniec

1. Bednarzowa B, Młodzikowska M. — Tańce-rytm, ruch, muzyka, Warszawa, 1983, Sport i Turystyka

2. Brzozowska Kuczkiewicz M. — Emil Jaques-Dalcroze jego rytmika, Warszawa, 1991, Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

3. Bzowscy L. M. — Zabawa integracyjne formy polskich tanców ludowych, Lublin, 2002, KLANZA

4.  Dąbrowska W.G — Taniec w polskiej tradycji Leksykon., Warszawa, 2005, MUZA SA

5. Kuźminska O. — Taniec w teorii i praktyce, Poznan, 2002, AWF

6. Wieczysty M. — Tanczyć może każdy, Kraków, 1986, PWM

 Podstawowa literatura przedmiotu Gimnastyka Artystyczna

1. Janowska B., Serdyńska B. 2006. Taneczna technika wolna. AWF, Kraków

2.  Kubalska H., Nożyńska Z. 1967. Gimnastyka artystyczna Sport i Turystyka,     Warszawa.

3. Kuźmińska O. 1991.  Podręcznik gimnastyki  artystycznej. SAWW, Warszawa.

4. Rybicka A. 1976. Gimnastyka artystyczna Wyd. Skr. AWF. Wrocław