• Konsultacje dla studentów na sali gimnastycznej w każdą środę od godz. 20.15