W Zakładzie realizowane są zajęcia dydaktyczne z zakresu łyżwiarstwa, narciarstwa zjazdowego i biegowego oraz snowboardu. Dodatkowo w okresie wiosenno-letnim odbywają się zajęcia wrotkarstwa (rolkarstwa) i rowerów górskich dla wybranej grupy studentów.
Obóz zimowy
Zajęcia prowadzone ze studentami II roku WF 4,5 letnich magisterskich studiów dziennych i III roku WF 5 letnich magisterskich studiów zaocznych.
Celem dydaktycznym jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z zakresu sportów śnieżnych z młodzieżą szkolną.
Treści programowe:
Wykłady:
niebezpieczeństwa gór i zimy oraz organizacja i zasady działania ratownictwa górskiego. Podstawowe zasady prowadzenia zajęć w warunkach zimowych; specyfika nauczania narciarstwa i snowboardu dzieci młodzieży; charakterystyka podstawowych elementów techniki i metodyka ich nauczania.
Ćwiczenia:
Biegi narciarskie : a. nauczanie i doskonalenie elementów techniki klasycznej i łyżwowej b. nauczanie i doskonalenie elementów zjazdowych na nartach biegowych c. gry i zabawy na nartach biegowych d. wycieczka narciarska
Narciarstwo zjazdowe : a. nauczanie i doskonalenie elementów techniki kątowej, równoległej i carvingowej b. gry i zabawy na nartach zjazdowych c. slalom gigant
Snowboard : a. nauczanie i doskonalenie wybranych elementów techniki b. gry i zabawy c. slalom gigant
Specjalność instruktorka z narciarstwa zjazdowego i snowboardu
Zajęcia przeznaczone dla studentów III roku TiR 4,5 letnich magisterskich studiów dziennych i wieczorowych.
Celem specjalności jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacyjnych z zakresu narciarstwa zjazdowego lub snowboardu. Nabycie umiejętności organizowania obozów w ramach "białych szkół" oraz imprez rekreacyjnych.
Tematy zajęć teoretycznych:
1. Historia narciarstwa i snowboardu na świecie i w Polsce. 2. Sprzęt narciarski i snowboardowy - budowa, dobór i konserwacja. 3. Bezpieczeństwo w górach, ratownictwo. 4. Technika wykonania elementów zjazdowych na nartach tradycyjnych i taliowanych. 5. Metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego i snowboardu. 6. Turystyka narciarska jako forma aktywnego wypoczynku 7. Organizacja i regulaminy zawodów rekreacyjnych. 8. Specyfika nauczania narciarstwa i snowboardu w różnych grupach wiekowych. 9. Rola gier i zabaw w nauczaniu narciarstwa. 10. Zróżnicowanie sportów śnieżnych, dyscyplin oraz konkurencji.
Zajęcia praktyczne:
1. Elementy podstawowe narciarstwa i snowboardu. 2. Techniki kątowe. 3. Technika równoległa. 4. Istawianie i przejazdy torów bramkowych. 5. Gry i zabawy na śniegu. 6. Jazda terenowa i poza trasowa. 7. Zawody rekreacyjne. 8. Wycieczka narciarska. 9. Slalom gigant
Sport do wyboru
Zajęcia realizowane ze studentami IV roku WF 4,5 letnich magisterskich studiów dziennych. Wrotkarstwo (rolkarstwo): Celem nauczania jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z rolkarstwa z młodzieżą szkolną.
Treści programowe:
1. Nauczanie techniki i metodyka nauczania wrotkarstwa 2. Gry i zabawy na wrotkach. 3. Zapoznanie się z podstawami techniki oraz nauczanie jazdy na "rampie" i hokeja na wrotkach. 4. Bezpieczeństwo prowadzenia zajęć na wrotkach. 5. Rodzaje oraz dobór sprzętu do uprawiania wrotkarstwa
Kolarstwo Górskie:
Celem nauczania jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z kolarstwa górskiego z młodzieżą szkolną.
Treści programowe:
1. Dyscypliny, historia oraz sprzęt stosowany kolarstwie górskim. Przygotowanie sprzętu. 2. Podstawy techniki kolarskiej MTB, analiza techniki jazdy, metodyka nauczania. 3. Zabawy stosowane w nauczaniu kolarstwa górskiego MTB. 4. Zasady organizacji rowerowych zawodów rekreacyjnych - obozów, jednodniowych wyjazd 5. Organizacja przeprowadzenie wycieczki rowerowej 6. Zawody
Szkolenia instruktorskie i trenerskie
Wspólnie ze Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr prowadzone są także szkolenia instruktorskie (na stopień instruktora rekreacji lub sportu) i trenerskie w zakresie narciarstwa zjazdowego, narciarstwa klasycznego (biegi lub skoki narciarskie), snowboardu, łyżwiarstwa (szczególnie łyżwiarstwa szybkiego). Ramowe programy kursów instruktorskich i trenerskich na stronie SKiDK.