Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień szeroko pojętej psychologii zdrowia oraz schematów poznawczych. Jest również czynnym psychologiem klinicznym - pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzinami, a także współpracuje z placówkami edukacyjnymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

Zainteresowania naukowe:

  1. Schematy poznawcze
  2. Psychologia zdrowia
  3. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  4. Statystyka i metodologia

 

Najważniejsze publikacje:

Lipowska, M., Wojtowicz, A. (2019). Wpływ pozytywnej informacji zwrotnej na motywację uczniów do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. [In:] M. Zowisło i J. Kosiewicz (eds) Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność,

Kosiba, G., Gacek, M., Bogacz-Walancik, A.,  i Wojtowicz, A. (2019). Gotowość do zmiany a satysfakcja z życia studentów kierunków nauczycielskich. Forum Oświatowe, 31(61), 61-75. DOI: https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.4

Gacek, M., Wojtowicz, A. (2019). Satisfaction with life and other determinants of eating behavior of women aged 40-65 with type 2 diabetes from the Krakow population. Balt J Health Phys Activ, 11(3), 53-65.

Gacek, M., Wojtowicz, A. (2019). Physical activity and other selected determinants of the body mass index (BMI) in women aged 40-65 with type 2 diabetes from the Krakow population. Menopause Review, 18(2), 74-81. DOI: https://doi.org/10.5114/pm.2019.86832

Barbara Wojtowicz, Renata A. Górska, Agnieszka Wojtowicz. Wizualizacja w architekturze - podstawy teoretyczne, analiza badawcza i zastosowania praktyczne. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2019. ISBN 978-83-65991-49-2

Lipowska, M., Wojtowicz, A. (2019). Styl kierowania klasą a motywacja uczniów do aktywności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 64, 33-46.

Górska R.A., Wojtowicz A., Wojtowicz B.: MRT as a Testing Instrument in Research on a Singular Aptitude Among Architecture Students. In: Cocchiarella L. (eds) ICGG 2018 - Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics. ICGG 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 809, 2019. Cham: Springer. ISSN: 2194-5354, ISBN: 978-319-95587-2, DOI: 10.1007/978-319-95587-9

Grażyna Kosiba, Agnieszka Bogacz-Walancik, Maria Gacek, Agnieszka Wojtowicz, Magdalena Majer: Vital values and physical activity of future teachers. Human Movement, 20(2), 75-82, 2019. DOI: 10.5114/hm.2019.77836

Grażyna Kosiba, Maria Gacek, Agnieszka Wojtowicz, Magdalena Majer: Level of knowledge regarding health as well as health education and pro-health behaviours among students of physical education and other teaching specialisations. Balt J Health Phys Activ, 11, 83-95, 2019. https://doi.org/10.29359/BJHPA.11.1.0

Anna Ostrowska - Karpisz, Małgorzata Siekańska, Agnieszka Wojtowicz: Środowisko rodzinne a poziom aktywności fizycznej dzieci. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 63, 28-42, 2018.

Siekańska M., Wojtowicz A.: Polish version of research based Model of Sport Talent Development Environment and adaptation of Talent Development Environment Questionnaire. Studies in Sport Humanities, 2017, 22, 7-17. DOI: 10.5604/01.3001.0012.6519

Agnieszka Wojtowicz, Barbara Wojtowicz, Michał Nessel: Wykorzystanie narzędzi psychologicznych do pomiaru poziomu jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", 2017(3), 321-332. ISSN 2081-2345

Agnieszka Wojtowicz, Barbara Wojtowicz: The need for cognitive closure and the level of creative behavior in relation to the comprehension and design of complex spatial structures. Czasopismo Techniczne, 2017(Volume 11), 69-83. DOI: 10.4467/2353737XCT.17.188.7419

Basiaga-Pasternak, J., Wojtowicz, A., Kosiba, G., Gacek, M. i Bogacz-Walancik, A. (2017). Breaking gender stereotypes: The relationships between psychological gender, personality and the system of values in the case of the female field hockey players. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, 26 (77), 37-44. DOI: 10.5604/01.30010010.6970

Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A., Kosiba G. Gacek M. 2017. Zachowania prozdrowotne studentów kierunków nauczycielskich a ich akceptacja dla roli edukacji zdrowotnej w szkole. W: Dziubiński Z., Jankowski KW. (red.), Kultura fizyczna a osobowość, s. 260-269.

Kosiba G., Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A., Gacek M.. Obszary wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej wśród studentów wychowania fizycznego i innych specjalności nauczycielskich, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania we Wrocławiu 2017, 58, s. 79-88.

Kosiba G., Gacek M., Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A. Zachowania prozdrowotne a satysfakcja z życia studentów kierunków nauczycielskich. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2017, tom 20, nr 2(78), s. 79-93.

Kosiba G., Gacek M., Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A. 2017. Wartości witalne w hierarchii wartości a styl życia studentów kierunków nauczycielskich. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 24, vol. 1; s. 21-40. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.002.

Michal Tyński, Agnieszka Wojtowicz, Bartłomiej Dobroczynski: The role of motivation in amateur basketball. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, 75(26), 2016. ISSN 1731-0652, e-ISSN 2353-3986

Grażyna Kosiba, Maria Gacek, Agnieszka Wojtowicz, Agnieszka Bogacz-Walancik: Health-Related Behaviours, Physical Activity and Perceived Life Satisfaction in the Academic Youth of Pedagogical Subjects in Cracow. Studies in Sport Humanities, 20, 6-215. e-ISSN 2450-9515

Grażyna Kosiba, Maria Gacek, Agnieszka Bogacz-Walancik, Agnieszka Wojtowicz: The lifestyle of students – future teachers. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, 74(26), 2016. ISSN 1731-0652, e-ISSN 2353-3986

Wojtowicz, A. i Wojtowicz, B. (2015). The Personal Need for Structure as a factor affecting the understanding and projecting of complex spacial structures. Technical Transaction. Architecture, 22, 63–73. ISSN 0011-4561

Wojtowicz, A. i Bryg, A. (2015). Motivation to participate in physical education classes among the pupils od 4th-6th grades of polish primary school and the pupils' perception of teacher's didactic style. Studies in Sport Humanities, 17, 18-26. Issn 2300-6412

Wojtowicz, B. i Wojtowicz, A. (2015). Intuitive perspective (freehand) and linear perspective (geometric). [w:] Żychowska, M.J. (red.), Challenges of the 21th Century. To draw, to paint or to use a computer, vol 2. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 181-185. ISSN 0860--97X

Siekańska, M., Blecharz, J. i Wojtowicz, A. (2013). The athlete's perception of coaches' behavior towards competitors with different sports level. Journal of Human Kinetics, 39, 231-242.

Wojtowicz, A. (2012). Możliwość wykorzystania elementów treningu piłki nożnej do wspierania procesu terapeutycznego dzieci i młodzieży z opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania. [w:] Blecharz, J., Siekańska, M. i Tokarz, A., Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii. Kraków: AWF Kraków, 367-381.

Wojtowicz, A. (2010). Eyewitness testimony in the context of the misinformation effect and cognitive scripts. Problems of Forensic Sciences, 82, 151–160.

Prowadzone przedmioty:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole (kierunek: Wychowanie fizyczne)

2. Psychologia kliniczna i psychoterapia (kierunek: Fizjoterapia SUM)

3. Podstawy psychologii (kierunek: Terapia zajęciowa)

4. Psychologia (kierunek: Fizjoterapia)

5. Odnowa psychiczna (kierunek: Wychowanie fizyczne)

Konferencje:

14.  Kongres FEPSAC, „Sport Psychology: Theories and Applications for Performance, Health and Humanity“, 14-19.07.15, Berno,  Szwajcaria.

Plakat: "Impulsiveness and talented athletes' development: Is low frustration tolerance always a risk factor of resignation from sport?"

Współautor: Małgorzata Siekańska, AWF Kraków

 

22-ga Międzynarodowa Konferencja "Geometria Grafika Komputer", 1-3.07.15, Kraków, Polska.

Wystąpienie: "The Personal Need for Structure as a factor affecting the understanding and projecting of complex spacial structures."

Współautor: Barbara Wojtowicz, Politechnika Krakowska

 

VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, 28-29.11.2015, Kraków, Polska

Wystąpienie: "Wpływ dezinformacji na funkcjonowanie pamięci w kontekście skryptów poznawczych."

Współautor: Romuald Polczyk, UJ

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praktyczna Psychologia Sportu "Koncepcje psychologiczne w treningu sportowym i zdrowotnym - nowe wyzwania", 19-20.05.16, Gdańsk, Polska

Wystąpienie:  "Motywacja do uczestnictwa w lekcjach WF w klasach IV-VI a styl prowadzenia lekcji przez nauczyciela"

Współautor: Agnieszka Bryg

 

AASP 31st Annual Conference. September 28 - October 1, 2016, Arizona Grand Resort, Phoenix, Arizona

Plakat: "Longitudinal associations between the use of mental performance strategies, performance satisfaction, and performance"

Współautor: Jan Blecharz, AWF Kraków, Magdalena Kruk, Aleksandra Łuszczyńska, SWPS

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja", 20.10-21.10 2016, Tarnów, Polska

Wystąpienie: "Analiza wybranych zmiennych chodu w warunkach dodatkowego zadania poznawczego u osoby zakwalifikowanej do aloplastyki całkowitej stawu biodrowego – doniesienie wstępne"

Współautorzy: Kreska-Korus Agnieszka, Golec Edward, Mętel Sylwia, Golec Joanna, Głodzik Jacek, Marchewka Jakub, Lewandowska Karolina, Krężałek Piotr

Publikacja w materiałach pokonferencyjnych: Kreska-Korus Agnieszka, Golec Edward, Mętel Sylwia, Golec Joanna, Głodzik Jacek, Marchewka Jakub, Lewandowska Karolina, Krężałek Piotr, Wojtowicz Agnieszka . Analiza wybranych zmiennych chodu w warunkach dodatkowego zadania poznawczego u osoby zakwalifikowanej do aloplastyki całkowitej stawu biodrowego - doniesienia wstępne, Człowiek w zdrowiu i chorobie : promocja zdrowia, leczenie, rehabilitacja: materiały konferencyjne, pod red. Agnieszki Jankowicz-Szymańskiej. Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016, s. 101-102.

 

ISSP 14th World Congress, Sevilla, Spain, 10.07-14.07.2017

Plakat: " Presentation and comparison of two research-based models of sport talent development environment designed in different cultural contexts"

Współautorzy: Małgorzata Siekańska

 

36 Kongres PTP "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", 21.09-24.09.17, Gdańsk, Polska

Wystąpienie:  "Adaptacja i weryfikacja psychometryczna kwestionariusza do pomiaru motywacji do aktywności fizycznej Behavioral Regulation in Excercise Questionnaire 2"

Współautorzy: Marlena Banasik, Jacek Szalewski

 

36 Kongres PTP "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", 21.09-24.09.17, Gdańsk, Polska

Wystąpienie:  "Praktyczne zastosowanie modelu środowiska wspierającego rozwój talentu sportowego"

Współautorzy: Małgorzata Siekańska, Tomasz Kurach

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Statystyczny pomiar jakości życia w układach regionalnych i krajowych. Dylematy i wyzwania, 2.10-3.10.17, Chęciny koło Kielc, Polska

Wystąpienie:  " Wykorzystanie narzędzi psychologicznych do pomiaru poziomu jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych."

Współautorzy: Barbara Wojtowicz, Michał Nessel (PK)

 

AASP 32st Annual Conference. Orlando, Florida, USA, 10.10-21.10.2017

Plakat: "Effective support of sports talent development: Presentation and application of research-based model"

Współautorzy: Małgorzata Siekańska

 

Ogólnopolska Konferencja "Starość na polskiej wsi - determinanty, szanse, zagrożenia", Częstochowa, Polska, 7.12.2017

Wystąpienie: "Porównanie poziomu samotności osób starszych z terenów zurbanizowanych i terenów wiejskich"

Wpółautorzy: M. Banasik, J. Basiaga-Pasternak, K. Drzewiecka

Ogólnopolska Konferencja "Starość na polskiej wsi - determinanty, szanse, zagrożenia", Częstochowa, Polska, 7.12.2017

Wystąpienie: "Porównanie jakości i satysfakcji z życia osób po 60 roku życia mieszkających na wsi i w mieście"

Wpółautorzy: M. Banasik, J. Basiaga-Pasternak, M. Dyląg

Ogólnopolska Konferencja "Starość na polskiej wsi - determinanty, szanse, zagrożenia", Częstochowa, Polska, 7.12.2017

Wystąpienie: "Dynamika emocji u osób starszych z terenów wiejskich oraz terenów

zurbanizowanych"

Wpółautorzy: J. Basiaga-Pasternak, M. Banasik, M. Pająk

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praktyczna Psychologia Sportu "Koncepcje psychologiczne w treningu sportowym i zdrowotnym - nowe wyzwania", 10-11.05.18, Gdańsk, Polska

Wystąpienie: "Motywacja do uczestnictwa w lekcjach WF w klasach IV-VI a styl prowadzenia lekcji przez nauczyciela"

Współautor: Marlena Banasik, Jacek Szalewski

 

18th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG), 3-7 października 2018, Mediolan, Włochy.

Plakat: "MRT as a Testing Instrument in Research on a Singular Aptitude Among Architecture Students"

Współautor: Renata Górska (PK), Barbara Wojtowicz (PK)

 

Konferencja „Diagnoza w praktyce psychologicznej” 14-15 września 2018, Warszawa, Polska.

Wystąpienie: "Metody diagnostyki psychologicznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły średniej o profilu piłka nożna "

Współautor: Joanna Basiaga-Pasternak

 

Konferencja „Diagnoza w praktyce psychologicznej” 14-15 września 2018, Warszawa, Polska.

Wystąpienie: " Diagnoza poziomu motywacji uczniów do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego - polska adaptacja skali BREQ 2"

Współautor: Marlena Banasik, Jacek Szalewski

 

Konferencja „Diagnoza w praktyce psychologicznej” 14-15 września 2018, Warszawa, Polska.

Wystąpienie: "Dziecko z asymetrią funkcjonalną mózgu w psychologicznej diagnozie trudności rozwojowych"

Współautor: Marlena Banasik

 

III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej "Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce" 22-24 listopada 2018, Poznań, Polska

Wystąpienie: " Uzależnienie od alkoholu u osób nadmiernie zaangażowanych w pracę w kontekście psychopatii"

Współautor: Marlena Banasik

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie, 2-4 września 2019, Kraków, Polska;

Wystąpienie: "Związek nadmiernego zaangażowania w pracę z uzależnieniem od alkoholu wśród trenerów sportowych w kontekście psychopatii";

Współautorzy: Marlena Banasik, Małgorzata Lipowska, Łukasz Żbik

 

2019 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie, 2-4 września 2019, Kraków, Polska;

Wystąpienie: "Wpływ pozytywnej informacji zwrotnej na motywację uczniów do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego ";

Współautor: Małgorzata Lipowska

 

2019 r.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Motoryczność Sportowa – Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne", 19-21 września 2019, Kraków, Polska;

Wystąpienie: "DIAGNOSIS OF GENERAL INTELLIGENCE IN THE ASPECT OF TRAINING YOUNG FOOTBALL PLAYERS IN SPORTS CHAMPIONSHIPS";

Współautorzy: Joanna Basiaga-Pasternak, Henryk Duda

2019 r.

AASP 34th Annual Conference. Portland, Oregon, USA, 23.10-26.10.2019

Plakat: " An impulsive winner: Can self-confidence and a positive social attitude turn a developmental inhibitor into a growth catalyst?";

Współautorzy: Małgorzata Siekańska

2019 r.

X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, 26-27 października 2019, Kraków, Polska;

Plakat: " PSYCHOPATIA, NADMIERNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ I RYZYKO NADMIERNEGO UŻYWANIA ALKOHOLU W GRUPIE PRACOWNIKÓW KORPORACJI  I TRENERÓW SPORTOWYCH – ANALIZA PORÓWNAWCZA";

Współautorzy: Marlena Banasik

2019 r.