Adam Pawlak

Doktor nauk medycznych w zakresie medycyny - psychiatrii, magister psychologii. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa klinicznego, uzyskane w Ministerstwie Zdrowia i Dzieci w Republice Irlandii. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej jako psycholog praktyk i nauczyciel akademicki. Autor kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych czasopismach. 

.