Główne kierunki badań prowadzonych w Instytucie Nauk Społecznych AWF Kraków:

 1. Społeczne aspekty aktywności fizycznej
 2. Społeczne aspekty sportu wyczynowego i amatorskiego
 3. Społeczne aspekty rozwoju talentu sportowego
 4. Społeczne aspekty urazów w sporcie
 5. Procesy poznawcze w aktywności człowieka
 6. Edukacja dzieci i młodzieży
 7. Diagnostyczne i terapeutyczne aspekty profilaktyki niepełnosprawności i zwalczanie jej skutków
 8. Koncepcja olimpizmu
 9. Pomiar oraz uwarunkowania poziomu aktywności fizycznej u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Szczegółowa problematyka badań - Zakład Psychologii:

 1. Badania nad stresem i regulacją emocjonalną oraz ich uwarunkowaniami indywidualnymi u osób uprawiających sport.
 2. Psychologiczne determinanty wykonania sportowego
 3. Badania nad wybranymi psychologicznymi determinantami wypalenia w sporcie u młodzieży w wieku 15 - 18 lat.
 4. Badania nad psychologicznymi aspektami urazów fizycznych w sporcie.
 5. Badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami satysfakcji z wykonania sportowego.
 6. Badania nad motywacją w sporcie - adaptacja narzędzia SMS-6, służącego do badania motywacji w sporcie w oparciu o koncepcję samodeterminacji.
 7. Badania nad motywacją do aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych.
 8. Badania nad pamięcią w kontekście skryptów poznawczych.
 9. Badania nad spostrzeganiem, potrzebą poznawczego domknięcia oraz kreatywnością.
 10. Badania nad psychologicznymi aspektami rozwoju talentu sportowego.

Szczegółowa problematyka badań - Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego:

 1. Badania dotyczące uwarunkowań środowiskowych aktywności fizycznej młodzieży, ich stylu życia i sprawności fizycznej.
 2. Badania nad rolą humoru w edukacji dzieci i młodzieży.
 3. Badanie nad teoretycznymi podstawami programu lekcji wychowania fizycznego.
 4. Badania nad weryfikacją relatywnych metod oceny sprawności motorycznej dzieci i młodzieży.
 5. Badania nad aktywnym starzeniem seniorów polskich i zagranicznych.
 6. Badania nad źródłami tekstowymi w zakresie poglądów oraz osiągnięć polskich i zagranicznych prekursorów wychowania fizycznego.
 7. Badanie nad bilansem energetycznym uczniów szkół gimnazjalnych w zależności od czasu korzystania przez nich z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
 8. Badania nad stanem aktywności fizycznej i stylem życia studentów kierunków medycznych i pedagogicznych.
 9. Badania nad poznawczymi uwarunkowaniami nabywania nawyku ruchowego u osób powyżej 65 roku życia.

Szczegółowa problematyka badań - Zakład Pedagogiki:

 1. Innowacyjność w pedagogice
 2. Nowoczesne technologie w edukacji
 3. Uwarunkowania efektywności i kierunki modernizacji szkolnego i akademickiego systemu wychowania fizycznego.
 4. Struktura czynności nauczyciela i uczniów oraz interakcji między nimi
 5. Społeczna i kulturotwórcza rola sportu
 6. Aksjologiczny wymiar aktywności ruchowej
 7. Filozoficzno-pedagogiczna koncepcja olimpizmu
 8. Wzory osobowe współczesnego sportu