Literatura przedmiotów prowadzonych przez pracowników Zakładu Teorii i Metodyki WF znajduje się w "Kartach przedmiotów" dostępnych na stronie: http://syllabus.awf.krakow.pl