Doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Instytucie Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wieloletnia zawodniczka i trenerka gimnastyki sportowej. Jest autorką monografii Wartości gimnastyki  oraz Doświadczenie cielesności w estetyce sportu, ponadto autorką lub współautorką ponad 100 publikacji, a także uczestnikiem szeregu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie kultury fizycznej oraz wykładowcą  na kursach instruktorskich i trenerskich. Posiada uprawnienia sędziego związkowego oraz tytuł trenera klasy mistrzowskiej w gimnastyce sportowej i trenera klasy II w gimnastyce artystycznej. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej (menedżer sportu). Jest ona także instruktorką i sędzią fitness oraz wychowawcą  mistrzowskich zawodniczek w fitness i aerobiku sportowym. Posiada także uprawnienia instruktora w narciarstwie, pływaniu, lekkiej atletyce, kulturystyce oraz Nordic Walking.

Członek towarzystwa naukowego EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowej Federacji Wychowania Fizycznego (Fédération Internationale d'Education Physique, FIEP).

Problematyka badawcza:

W kręgu zainteresowań badawczych jest empiryczna strona badań sprawności fizycznej. Prowadzi badania na temat fizyczności człowieka w kategoriach użytkowych co wiąże się ze zdrowotnością oraz w kategoriach estetycznych co wiąże się z badaniami nad wpływem aktywności ruchowej na estetyczny wizerunek człowieka. Szczególnie interesuje się estetycznym wymiarem sportu oraz zdrowotnym wymiarem aktywności rekreacyjnej (fitness).

Publikacje:

do 2008 roku

od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich