Drodzy studenci

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Rektorem naszej Uczelni a Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu uruchamia kurs trenera piłki nożnej UEFA C dla studentów AWF w Krakowie.

Trener UEFA C to pierwszy stopień na drodze zdobywania kwalifikacji trenerskich wg wytycznych Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA. Zasób wiedzy i umiejętności trenera UEFA C określają zakres jego kompetencji w pracy szkoleniowej z zespołami dziecięcymi ( junior G- junior D),  amatorskimi mężczyzn - seniorów niższego szczebla ( włącznie do klasy A) oraz kobiet (włącznie do II ligi). Uprawnienia te mają charakter międzynarodowy i są  honorowane we wszystkich krajach w których obowiązuje Konwencja Trenerska UEFA.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu 19.04.2024 – zakończenie lipiec 2024.

Rekrutacja na kurs - kontakt: dr hab. prof. AWF Henryk Duda, Zespół Teorii i Metodyki Piłki Nożnej , p. 201 Hala ZGS, tel: 126831025