dr hab. Robert Staszkiewicz

 1. Staszkiewicz R., Rokowski R. 2011. Wspinaczka sportowa – rola i znaczenie przygotowania wytrzymałościowego. Sport Wyczynowy, nr 2: 107-119.
 2. Staszkiewicz R., Chwała W., Forczek W., Laska J. 2012. Influence of surface on kinematic gait parameters and lower extremity joints mobility. Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 14, No. 1: 75-82.
 3. Staszkiewicz R., Chwała W., Forczek W., Laska J. 2012. Three-dimensional analysis of the pelvic and hip mobility during gait on a treadmill and on the ground. Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 14, No. 2: 83-89.
 4. Staszkiewicz R. Ruchlewicz T., Gargula L. 2012. Wybrane parametry kinematyczne i dynamiczne młodych piłkarzy. Sport wyczynowy, nr 2: 102-119.
 5. Forczek W., Staszkiewicz R. 2012. An Evaluation of Symmetry in the Lower Limb Joints During the Able-Bodied Gait of Women and Men. Journal of Human Kinetics Vol. 35: 47-57.

dr inż. Leszek Nosiadek

 • Ruchlewicz T., Staszkiewicz R., Chwała W., Nosiadek L. (1998). Spadek siły i wytrzymałość w warunkach skurczu izometrycznego. Biology of Sport, 15 (8), s. 131-135.
 • Ruchlewicz T., Staszkiewicz R., Nosiadek L. (1999). Zmiany wybranych parametrów biegu w zależności od prędkości. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 1(1): 387-390.
 • Staszkiewicz R., Ruchlewicz T., Nosiadek L. (1999). Zmiany wybranych parametrów chodu w zależności od prędkości. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 1(1): 451-455.
 • Staszkiewicz R., Ruchlewicz T., Chwała W., Nosiadek L. (2001). Spadek siły chwytu w maksymalnym skurczu izometrycznym. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 3(2): 497-504.
 • Nosiadek L., Korohoda P. (2005). Optymalizacja parametrów modelu działania mięśni kończyn dolnych w końcowej fazie zeskoku. Materiały VII Sympozjum "Modelowanie i pomiary w medycynie", Krynica: 75-82.
 • Książek, M., A., Ziemiański, D., Nosiadek, L. (2009). Synthesis of a Sequential Model of Muscles of a Man During Drop Landing on a Hard Platform. Solid State Phenomena, 147-149, s. 612-620.
 • Nosiadek, L. (2009). Ćwiczenia plyometryczne w kształtowaniu dyspozycji siłowych – zalety i niebezpieczeństwa. Sport Wyczynowy, 2/530, s. 80-87.
 • Nosiadek, L., Staszkiewicz, R., Nosiadek, A., Trytek, A. (2009). Wpływ częstotliwości kroków na pionowe przemieszczenia ogólnego środka ciężkości podczas chodu. W: Urbanik, Cz., Mastalerz, A., (red.), Biomechanika sportu i rehabilitacji - wybrane zagadnienia, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, AWF Warszawa, s. 153-166.
 • Staszkiewicz, R., Ruchlewicz, T., Nosiadek, L., Trytek, A. (2009). Wpływ zewnętrznego sterowania częstotliwością chodu na strukturę czasową ruchu, podstawowe parametry kinematyczne i pracę serca. W: Urbanik, Cz., Mastalerz, A., (red.), Biomechanika sportu i rehabilitacji - wybrane zagadnienia, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, AWF Warszawa, s. 237-249.
 • Omorczyk, J., Kost, M., Dudek, D., Bujas, P., Nosiadek, L. (2013). The level of technical efficiency of youngest-category gymnasts based on the phase structure of elementary floor exercises. Antropomotoryka, 23(62), s. 27-37.
 • Staszkiewicz, R., Nosiadek, L., Piątkowska, M., Omorczyk, J., Zaprzałka, M. (2014). Relationships between functional limb muscle status and selected motor effects of ballistic movements. W: Urbanik, Cz., Mastalerz, A., Iwańska, D. (red.), Selected problems of biomechanics of sport and rehabilitation. Vol. II, AWF Warszawa, s 124-139.
 • Omorczyk, J., Nosiadek, L., Nosiadek, A., Chwała, W. (2014). Use of biomechanical analysis for technical training in artistic gymnastics using the example of a back handspring. W: Urbanik, Cz., Mastalerz, A., Iwańska, D. (red.), Selected problems of biomechanics of sport and rehabilitation. Vol. II, AWF Warszawa, s 104-115.
 • Strzała, M., Stanula, A., Głąb, G., Głodzik, J., Ostrowski, A., Kaca, M., Nosiadek, L. (2015). Shaping physiological indices, swimming technique, and their influence on 200m breaststroke race in young swimmers. Journal of Sports Science and Medicine. Vol. 14, s. 110-117.
 • Omorczyk, J., Nosiadek, L., Ambroży, T., Nosiadek, A. (2015). High-frequency video capture and a computer program with frame-by-frame angle determination functionality as tools that support judging in artistic gymnastics. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Vol. 17(3), s. 85-93.
 • Nosiadek, L., Nosiadek, A. (2016). Różnice w skoku startowym techniką grab i track na podstawie analizy kinematycznej fazy lotu pływaków. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 1(15), s. 75-82.

dr hab. Wanda Forczek-Karkosz

 1. Forczek W., Chwała W. 2005. Spatial movements of head, trunk and upper limbs in locomotion with natural velocity. Studies in Physical Culture and Tourism 12(2).
 2. Forczek W., Merni F., Lyakh V., Pecoraioli F., Perretta N. 2009. EMG profiles during able-bodied walking. Proceedings of 10th Sport Kinetics International Conference, Beograd, Serbia, 24-26 August 2007.
 3. Bober A., Forczek W., Ruchlewicz T., Staszkiewicz R. 2009. Wpływ wysokości obcasów na ruchy w stawach kolanowych oraz na długość i częstotliwość kroków [w:] Biomechanika sportu i rehabilitacji. Wybrane zagadnienia (red. Urbanik Cz.) Warszawa. s.17-27.
 4. Staszkiewicz R., Ruchlewicz T., Forczek W., Laska J. 2010. The impact of changes in gait speed and step frequency on the extent of the center of mass displacements, Acta of bioengineering and biomechanics, 12: 3, 13-20.
 5. Forczek  W. 2010. Does woman change strategy of gait during pregnancy? –  case study [w:] “Coordination motor abilities in scientific research”, Warszawa 2010, vol 33, 77-87.
 6. Staszkiewicz R., Chwała W., Forczek W., Laska J. 2012. Three Dimensional Analysis Of The Pelvis And Hip Mobility During Gait On A Treadmill And On The Ground – Acta of bioengineering and biomechanics 14(2): 83-89.
 7. Staszkiewicz R., Chwała W., Forczek W., Laska J. 2012. Influence Of Surface On Kinematic Gait Parameters And Lower Extremity Joints Mobility – Acta of bioengineering and biomechanics 14(1):75-82.
 8. Forczek W., Staszkiewicz R. 2012. Changes of kinematic gait parameters due to pregnancy, Acta of bioengineering and biomechanics 14(4): 113-119.
 9. Forczek W., Staszkiewicz R. 2012. An Evaluation of Symmetry in the Lower Limb Joints During the Able-Bodied Gait of Women and Men, Journal of Human Kinetics 35: 47-57.
 10. Forczek W., Ruchlewicz T., Gawęda A. 2014. Kinematic gait analysis of a young man after amputation of the toes. Biomedical Human Kinetics 6, 40-46.
 11. Forczek W., Curyło M. 2014. Biomechanical aspects of locomotion during pregnancy in terms of Froude number [w:] Selected issues of biomechanics of sport and rehabilitation (ed. Urbanik Cz., Mastalerz A.) vol. II, AWF Warszawa.
 12. Forczek W. 2014. You can not perform music without taking care of your body [w:] ASTAPER - fundamentals of anthropomotorics and stage presence techniques in percussion performance. Academy of Music in Krakow 2012-2014.
 13. Curyło M., Forczek W., Forczek B. 2014. Subiektywne metody oceny aktywności fizycznej kobiet w ciąży. Rehabilitacja Medyczna 18(3): 25-30.
 14. Forczek W., Baena-Chicon I., Vargas-Macías A. 2016. Variación de la posición del centro de gravedad en una bailaora profesional durante el zapateado flamenco. Rev Cent Investig Flamenco Telethusa, 9(10), 28-32.
 15. Forczek W., Vargas-Macías A., I. Baena-Chicon I. 2016. Activity Of The Muscles During Footwork In Flamenco Dancing. Preliminary Study [w:] Libro de actas del VI Congreso Internacional Universitario de Investigación sobre Flamenco. Colección: Investigación y Deporte I. Murcia (Spain): Facultad de deportes - UCAM. Pp. 52-61 (ISBN: 978-84-16045-54-9).
 16. Forczek W., Mirek W., Ivanenko Y.P. 2016. Muscles Activation Pattern Of The Lower Limbs In The Female Race Walker - Case Study. Antropomotoryka 25(73): 41-48.
 17. Frączek B., Gacek M., Mleczko E., Forczek W., Mirek W., Gradek J. 2016. Quantitative and qualitative assessment of diet and nutritional status in elite professional race-walkers during the preparatory period. Antropomotoryka. 26(75): 61-73.
 18. Forczek W., Curyło M., Forczek B. 2017. Physical activity assessment during gestation and its outcomes - a systematic review. Obstetrical & Gynecological Survey 72(7):425-444.
 19. Forczek W., Baena Chicón I., Vargas-Macías A. 2017. Movement concepts approach in studies on flamenco dancing: A systematic review, European Journal of Sport Science, DOI: 10.1080/17461391.2017.1359680
 20. Forczek W., Ivanenko Y.P., Bielatowicz J., Wacławik K. 2018. Gait assessment of the expectant mothers – Systematic review, Gait & Posture 62: 7–19.
 21. Forczek W, Masłoń A, Frączek B, Curyło M, Salamaga M, Suder A. 2019. Does the first trimester of pregnancy induce alterations in the walking pattern? PLoS ONE 14(1): e0209766. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209766
 22. Makaruk B., Galczak-Kondraciuk A., Forczek W., Grantham W., Charmas M. 2019. The effectiveness of regular exercise programs in the prevention of Gestational Diabetes Mellitus - a systematic review. 2019. Obstetrical & Gynecological Survey DOI 10.1097/OGX.0000000000000673
 23. Forczek W., Ivanenko Y., Curyło M., Frączek B., Masłoń A., Salamaga M., Suder A. 2019. Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a follow up study, Gait and Posture 68, 518–524.
 24. Forczek W., Ivanenko Y., Salamaga M., Sylos-Labini F., Frączek B., Masłoń A., Curyło M., Suder A. 2020. Pelvic movements during walking throughout gestation - the relationship between morphology and kinematic parameters. Clinical Biomechanics 71: 146-151.
 25. Forczek Wanda, Michnik Robert, Nowakowska-Lipiec Katarzyna, Vargas-Macias Alfonso, Baena-Chicon Irene, Gomez-Lozano Sebastian, Gorwa Joanna. 2021. Biomechanical description of zapateado technique in flamenco. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(6) art. nr 2905.
 26. Vargas-Macias Alfonso, Baena-Chicon Irene, Gorwa Joanna, Michnik Robert A., Nowakowska-Lipiec Katarzyna, Gomez-Lozano Sebastian, Forczek-Karkosz Wanda. 2021. Biomechanical effects of flamenco footwork. Journal of Human Kinetics 80: 19-27.
 27. Forczek-Karkosz Wanda, Taylor Simon, Kicka Anna, Cappellini Germana, Dewolf Arthur D., Ivanenko Yury. 2021. Adjustments in the range of angular motion during walking after amputation of the toes: a case report. Symmetry 13(11) art. nr 2065.
 28. Michnik R., Zadoń H., Nowakowska-Lipiec K., Forczek-Karkosz W. 2022. How Does the Lumbopelvic Complex Cope with the Obstetrical Load during Standing? Ergonomic Aspects of Body Posture in Pregnant Women. Appl. Sci. 12, 4330. https://doi.org/10.3390/app12094330
 29. Masłoń A, Suder A, Curyło M, Frączek B, Salamaga M, Ivanenko Y, Forczek-Karkosz W. 2022. Influence of pregnancy related anthropometric changes on plantar pressure distribution during gait—A follow up study. PLoS ONE 17(3): e0264939. 
 30. Forczek-Karkosz W, Michnik R, Nowakowska-Lipiec K, Vargas-Macias A, Baena-Chicón I, Gómez-Lozano S, Gorwa I: Rhythm or Symmetry? What Matters More in Flamenco Footwork? Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. 2022;99(32):35-46.

Abstrakty:

 1. Forczek W., Chwała W. 2009. Functional asymmetry of ankle joints in healthy young subjects [w:] “Current and Future Directions in Human Kinetics Research”, 11th International Conference of Sport Kinetics Kallithea, Chalkidiki, Greece: final program and book of abstracts / ed. by Ch. Papadopoulos, W. Starosta; IASK. [S. l.]: [s. n.] 2009. 166 – 167.
 2. Aleksander P., Marchewka A., Chwała W., Forczek W., Głodzik J., Kurcz M. 2010. Spatio-temporal parameters of gait determining the spatial center of gravity (COG) oscillations in gait of people with Down syndrome, 3rd International Congress on Gait and Mental Function, Washington D.C., USA, February 26-28.  
 3. Forczek W., Ivanenko Y. 2013. Adjustments of the kinematic gait parameters during pregnancy [in:] Conference Proceeding in: 2nd Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function, Akita, Japan 22 – 26.06.2013.
 4. Forczek W., Ivanenko Y., Taylor S. 2014. Gait kinematics after partial amputation of the toes due to the frostbite. Conference Proceeding: 3rd Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function. Vancouver, Canada. 29.06 - 03.07.2014.
 5. Forczek W., Vargas-Macías A. 2015. Sagittal knee kinematics during Flamenco Dancing - preliminary studies [w:] Conference Proceeding: 4th Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function, Sewilla, Spain. 28.06-  02.07.2015.
 6. Forczek W., Vargas-Macías A., Chicon I.B. 2015. Biomechanical analysis of the movement technique in flamenco dancer [w:] Conference Proceeding: Motor Ability in Sport - Theoretical Assumptions and Practical Implications, Krakow 23-25.09.2015.
 7. Forczek W., Masłoń A., Curyło M., Frączek B., Suder A. 2016. Pregnancy-related adjustments in the walking pattern and lifestyle - a follow up case study [w:] Current Research in Motor Control V. Bridging motor control and biomechanics. Ed. Slomka K.J, Juras G. Katowice 2016. 68-71.
 8. Suder A.,  Masłoń A., Frączek B., Curyło M., Salamaga M., Forczek W. 2018. The level of body fatness before pregnancy compared with changes of anthropometric parameters and feet loading in women at the end of the 1st trimester of gestation [w:] 21th Congress of the European Anthropological Association (EAA), 22-25. 08. 2018, Odense, Dania.
 9. Forczek W., Masłoń A., Suder A., Frączek B., Curyło M., Salamaga M. 2018. Locomotor kinematics under pregnancy conditions - a longitudinal study [w:] Abstracts book of International Conference of the Polish Society of Biomechanics. Biomechanics 2018. Ed. Arkusz K. i wsp. 5-7.09.2018, Zielona Góra, 81-82.
 10. Forczek W., Ivanenko Y., Salamaga M., Masłoń A., Curyło M., Frączek B., Suder A. How much does pregnancy affect female's gait pattern? [w:] 2019 ISPGR World Congress Abstract Book, 30.06-04.07.2019, Edynburg, Szkocja, 475-476.

Strona w trakcie tworzenia