Biomechanika ruchów lokomocyjnych (chód fizjologiczny i chody patologiczne), struktura parametrów siłowych układu ruchu i zmiany siły w ontogenezie, technika chodu sportowego, biomechanika skoków narciarskich, technika ruchu w biegach sprinterskich i biegach średnich, charakterystyka układu amortyzacyjnego człowieka.

dr hab. Robert Staszkiewicz

Zastosowanie metod biomechanicznych w procesie dozwolonego wspomagania treningu sportowego.
Kontrola potencjału motorycznego sportowców oraz stopnia jego wykorzystania w warunkach walki sportowej.
Ocena jakości techniki sportowej z wykorzystaniem metod rejestracji video.

dr inż. Leszek Nosiadek

- biomechaniczna analiza chodu i biegu,
- analiza i modelowanie zeskoków i lądowania z różnych wysokości,
- analiza i modelowanie ruchu człowieka,
- analiza techniki ruchu różnych dyscyplin sportowych (m.in. gimnastyka, rzut kulą, biegi narciarskie, pływanie, trial rowerowy, tenis stołowy, siatkówka),
- biomechanika sportu i rehabilitacji,
- biomechanika koni

dr hab. Wanda Forczek-Karkosz

- biomechaniczna analiza lokomocji człowieka,
- wpływ ciąży na postawę ciała i schemat chodu kobiet,
- ocena asymetrii fizjologicznego chodu,
- biomechaniczna analiza techniki ruchu tancerzy.

 

dr inż. Leszek Nosiadek

Wpływ ruchu kończyn górnych na wybrane parametry biomechaniczne ciała podczas amortyzacji zeskoków.
Analiza wybranych wielkości biomechanicznych podczas chodu po podłożu i po bieżni z jednakową prędkością.
Analiza wybranych wielkości kinematycznych ciała podczas chodu i biegu po bieżni z taką samą prędkością.
Wpływ ruchu kończyn górnych na amortyzację zeskoków wykonywanych z różnych wysokości.
Analiza porównawcza wybranych wielkości biomechanicznych w zakresie trzech kroków techniki klasycznej narciarstwa biegowego i nartorolek.
Analiza biomechaniczna podwodnych ruchów delfinowych kończyn dolnych u dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
Analiza biomechaniczna bazowych ewolucji trialu rowerowego wykonywanych przez zawodników kadry narodowej. Biomechaniczne modelowanie ataku siatkarskiego.

dr hab. Wanda Forczek-Karkosz

Metody oceny stabilności dynamicznej w populacji kobiet ciężarnych.
Wpływ ciąży na parametry kinematyczne chodu kobiet.
Ocena wpływu 6-miesięcznej rehabilitacji na przestrzenne ruchy miednicy oraz wybrane parametry kinematyczne chodu kobiety.
Biomechaniczna charakterystyka fizjologicznego chodu kobiet w kontekście jego atrakcyjności.
Kompleksowa biomechaniczna analiza schematu lokomocji mężczyzny po częściowej amputacji stóp.
Ocena aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni kończyn dolnych podczas biegu.
Reakcja układu krążenia na chód po podłożu o różnym nachyleniu.
Rodzaje skoków baletowych a ocena ryzyka wystąpienia przeciążeń układu ruchu u tancerzy na podstawie pomiarów siły reakcji podłoża.
Zastosowanie oceny funkcjonalnej FMS jako narzędzia diagnostyczno - przesiewowego u kolarzy.