dr Marek Palik

1980 - tytuł mgr wychowania fizycznego w AWF Kraków

1983 - tytuł trenera klasy II w narciarstwie

1983 - stopień Instruktora Wykładowcy PZN

1991 - tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej

2004 - stopień instruktora rekreacji w snowboardzie

2004 – 2008 – Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

2007- stopień instruktora sportu w łyżwiarstwie szybkim

2008 - stopień instruktora sportu we wrotkarstwie

2010 - stopień instruktora sportu rowerów górskich MTB

2011- tytuł trenera klasy I w narciarstwie alpejskim

Inne uprawnienia :

Instruktor sportu :

  • kajakarstwo górskie
  • pływanie
  • strzelectwo myśliwskie (aktualna klasa mistrzowska w wieloboju myśliwskim)
  • sternik jachtowy
  • sternik motorowodny
  • ratownik wodny WOPR

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Problematyka badawcza:

  • problematyka teorii oraz praktyki treningu sportowego narciarstwa alpejskiego
  • problematyka metodyki nauczania oraz doskonalenia techniki w narciarstwie alpejskim
  • problematyka związana ze szkoleniem kadr instruktorskich dla potrzeb narciarstwa powszechnego.

Tematyka zakończonych prac magisterskich: