mgr Marek Szczygieł

1990 - tytuł magistra wychowania fizycznego w AWF Kraków

1990 - specjalizacja gimnastyka korekcyjna

1995 - tytuł trenera klasy II w narciarstwie

2002 - stopień instruktora sportu w snowboardzie

2002 - stopień instruktora sportu w narciarstwie klasycznym

2003 - stopień instruktora sportu w kolarstwie górskim

2004 - tytuł trenera klasy II w snowboardzie

2007- stopień instruktora sportu w łyżwiarstwie szybkim

2007 - tytuł trenera klasy I w narciarstwie

2007 - stopień instruktora sportu w tenisie

2008 - stopień instruktora sportu w wrotkarstwie

 Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Problematyka badawcza:

  • problematyka motoryki człowieka ze szczególnym uwzględnieniem równowagi
  • problematyka teorii oraz praktyki treningu sportowego narciarstwa alpejskiego i snowboardu
  • problematyka metodyki nauczania oraz doskonalenia techniki: narciarstwa zjazdowego, snowboardu, łyżwiarstwa, wrotkarstwa, kolarstwa górskiego, tenisa ziemnego