1996 - tytuł magistra wychowania fizycznego w AWF Kraków

1996 - tytuł trenera klasy II w narciarstwie

2007 - stopień instruktora sportu w snowboardzie

2007- stopień instruktora sportu w łyżwiarstwie szybkim

2008 - tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej

2008 - stopień instruktora sportu we wrotkarstwie

2010 - stopień instruktora sportu rowerów górskich MTB

2011- tytuł trenera klasy I w narciarstwie alpejskim

Publikacje: 

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich:

Problematyka badawcza:

  • problematyka związana z naborem i selekcją zawodników uprawiających dyscypliny zimowe;
  • wybrane aspekty treningu sportowego w dyscyplinach zimowych;
  • planowanie i realizacja procesu treningowego w dyscyplinach zimowych ze szczególnym uwzględnieniem treningu w narciarstwie alpejskim;