dr hab. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień

była zawodniczką gimnastyki artystycznej MKS Krakus w Krakowie  (3 lata w kadrze Polski)

2002 - tytuł mgr wychowania fizycznego w AWF Kraków

2002 -  tytuł trenera klasy II ju-jitsu                                                

2003 -  tytuł trenera klasy II gimnastyki                    

2003 - tytuł instruktora rekreacji ruchowej spec. fitness                  

2007 -  studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF  w Krakowie

2007 - stopień doktora nauk o kulturze fizycznej 

2015- stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Problematyka badawcza:

  • Zainteresowania badawcze obejmują budowę i skład ciała sportowców i nietrenujących.
  • Predyspozycje morfologiczno-strukturalne, energetyczne, koordynacyjne i psychiczne do uprawiania sportu.
  • Testowanie zdolności motorycznych wszechstronnych i specjalnych.
  • Analiza wyniku sportowego w różnych dyscyplinach.