dr Jarosław Omorczyk

doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Instytucie Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada uprawnienia sędziego związkowego oraz tytuł trenera klasy mistrzowskiej w gimnastyce sportowej. Od 2000 roku zajmuje się szkoleniem zawodników w Uczniowskim Klubie Sportowym Korona w Krakowie. Jego podopieczni są zawodnikami biorącymi z sukcesem udział w zawodach rangi krajowej
i międzynarodowej. Przez 16 lat uprawiał gimnastykę sportową zdobywając w tym czasie klasę mistrzowską. Wielokrotny uczestnik i medalista Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostw Polski.  

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku


Problematyka badawcza:

  • Kompleksowa kontrola zawodników gimnastyki sportowej.
  • Diagnoza zdolności motorycznych ze szczególnym uwzględnieniem sfery koordynacyjnej.