DR HAB. MICHAŁ SPIESZNY, PROF. AWF

I. DATA I MIEJSCE URODZENIA

 • 26 sierpnia 1964 rok, Tarnów

II. WYKSZTAŁCENIE, UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE I STANOWISKA

 1. 2013 – stanowisko profesora nadzwyczajnego w AWF w Krakowie, w Zakładzie Gier Sportowych i Rekreacyjnych.
 2. 2012 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej.
 3. 1997 – doktor nauk o kulturze fizycznej – stanowisko adiunkta w AWF w Krakowie.
 4. 1987 – magister wychowania fizycznego – stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych AWF w Krakowie.
 5. 1983-1987 – studia na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 6. 1979-1983 – nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (w klasie o profilu matematyczno-fizycznym).

III. PEŁNIONE FUNKCJE

 1. Od 2020 – Prorektor AWF w Krakowie ds. Studenckich
 2. 2016-2020 – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie.
 3. 2012-2016 – Kierownik Zakładu Gier Sportowych i Rekreacyjnych w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 4. 2006-2012 – Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej w Katedrze Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych AWF w Krakowie.

IV. PRACA NAUKOWA I PROMOCJA KADR NAUKOWYCH

 1. Autor lub współautor ponad 100 prac naukowych, 2 monografii, 2 podręczników, 3 książek oraz redaktor 5 monografii naukowych.
 2. Wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 6 grantów AWF w Krakowie oraz kierownik grantu realizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rozwój Sportu Akademickiego”.
 3. Promotor trzech obronionych prac doktorskich.
 4. Recenzent w 13 przewodach doktorskich.

V. PRACA DYDAKTYCZNA W UCZELNI

 1. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z teorii i metodyki piłki ręcznej i teorii sportu.
 2. Promotorstwo ponad 150 prac magisterskich i licencjackich.
 3. Prowadzenie zajęć w ramach kursów instruktorskich i trenerskich organizowanych m.in. przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie i Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

VI. CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 1. Od 2013 – członek European Association for Security.
 2. Od 2003 – członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych,
  2009-2015 – Sekretarz MMNGS,
  od 2015 – Prezes MTNGS.
 3. Od 1991 – członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

VII. DZIAŁALNOŚĆ W INNYCH ORGANIZACJACH

 1. Od 2016 – członek Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
 2. Od 2014 – członek Rady ds. Sportu przy Prezydencie Miasta Krakowa.
 3. 2012-2020 – członek Zarządu AZS Organizacja Środowiskowa Kraków.
 4. 2015-2018 – członek Komisji ds. Nauki Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.
 5. 2013‑2017 – członek Zespołu ds. Sportu Akademickiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 6. Od 2012 – Prezes Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków
 7. Od 2009 – Wiceprezes ds. Sportowych Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej.

VIII. UZYSKANE NAGRODY I ODZNACZENIA

 1. 2016 – Diamentowa Odznaka „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
 2. 2014 – Srebrny Krzyż Zasługi.
 3. 1991 – Srebrna Odznaka Akademickiego Związku Sportowego.
 4. 1991 – Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Kultury Fizycznej”
 5. Nagrody Rektora AWF w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

IX. POSIADANE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DYSCYPLIN SPORTU

 1. Trener piłki ręcznej (1987) – trener klasy mistrzowskiej (2009).
 2. Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012).
 3. Instruktor rekreacji ruchowej w zakresie kinezygerontoprofilaktyki (2012).
 4. Menedżer sportu (2013).

X. HOBBY

 1. Narciarstwo alpejskie
 2. Turystyka górska
 3. Żeglarstwo

Publikacje:

- do 2008 roku:

- od 2009 roku:

Tematyka zakończonych prac magisterskich