Pracownik Zakładu Psychologii AWF w Krakowie od 1984 roku.

Absolwentka kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Psycholog sportu Klasy Mistrzowskiej certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Członek Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Kraków.

Trener klasy II w specjalności wioślarstwo - dyplom wydany przez AWF Kraków.

Dyplomowany Menedżer Organizacji Imprez Sportowych i Menedżer Sportu, członek Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.

Obecnie wykładowca w Zakładzie Psychologii Instytutu Nauk Społecznych AWF w Krakowie i psycholog-praktyk w sporcie, pożytkuje doświadczenia praktyczne w procesie dydaktycznym. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii na wszystkich wydziałach AWF w Krakowie.

Specjalizuje się w praktycznej psychologii sportu. Główne obszary zainteresowań i praktycznej działalności dotyczą: rozwoju zawodnika, kontroli emocji, treningu mentalnego, wsparcia trenera oraz etycznych aspektów działalności sportowej. Popularyzuje wiedzę z zakresu psychologii sportu publikując artykuły w czasopismach i materiałach dydaktycznych dedykowanych odbiorcom w określonych dyscyplinach sportowych.

Wybrane artykuły:

 1. Herzig M., Wpływ treningu relaksacyjnego metodą biofeedback na sprawność podstawowych funkcji psychomotorycznych człowieka. /w/: Postępy rehabilitacji, 1988,  nr 2.
 2. Herzig M., Psychologia w praktyce sportowej. Ogólnopolskie spotkanie psychologów sportu, 13-15.05.1988, Kraków. /w/: Sport Wyczynowy, 1988, nr 10
 3. Herzig M., Ćwiczenia fizyczne w grupowym treningu twórczości. /w/: Necka E., Trening Twórczości, podręcznik metodyczny. Skrypty uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, Kraków
 4. Herzig M., Psychologiczne problemy kadrowych osad wioślarskich. W: Psycholog w praktyce sportowej, Materiały konferencji naukowej. Zeszyty Naukowe AWF Kraków, 1991,  nr 64.
 5. Herzig M., Ryzyko, czy tylko naśladownictwo? /w/: Trening, 1993, nr 4 (20).
 6. Blecharz J., Herzig M., Koncentracja w sporcie. Natura – zakłócenia – trening. /w/: Przekraczanie umysłem możliwości ciała. Kłodecka – Różalska J. (red.), 1996, Biblioteka trenera.
 7. Herzig M., Snowboard-rekonesans psychologiczny. /w/: Krasicki Sz., Chojnacki K. (red.) Sporty zimowe u progu XXI wieku. 2001, Kraków.
 8. Herzig M., Znaczenie umiejętności społecznych w nowym kształcie pracy trenera. /w/: Wychowanie Fizyczne i Sport, 2002, t. XLVI, vol. 46, Suplement nr 1, cz.1.
 9. Zdebski J., Herzig M., Psychologia w pracy pilota wycieczek. /w/: Kruczek Z. (red), Kompendium pilota wycieczek. 2002, Wyd. Proksenia, Kraków
 10. Herzig M., Rozwój osobowy zawodnika – refleksje z pracy psychologa sportu. /w/: Studia Humanistyczne, 2002, nr 2, AWF, Kraków
 11. Herzig M., Psychologiczne uwarunkowania i umiejętności a skuteczność pracy trenera. /w/: Sport Wyczynowy, 2002,  nr 5 – 6, s. 26 – 31.
 12. Herzig M., Trener – zawodnik  - psycholog. /w/: Sport Wyczynowy, 2004, nr 7-8, S. 13-19
 13. Basiaga-Pasternak J., Herzi M., Ból jako zjawisko psychofizyczne. /w/: Studia Humanistyczne 2004, nr… AWF Kraków
 14. Herzig M., Nowe sytuacje psychologiczne w zespołowych grach sportowych. /w/: Sport Wyczynowy, 2005,  nr 7-8, s. 13-20
 15. Herzig M., Krzywoszański Ł., Borowski K., Sokołowski B., Zmiany sprawności uwagi u zawodników karate kyokushin w warunkach walki treningowej. /w/: Praktyczna psychologia sportu. Blecharz J., Siekańska M.(red), 2009. s. 185-195
 16. Krzywoszański Ł., Herzig M., Herzog-Krzywoszańska R., Zależność struktury motywacji sportowej od poziomu neurotyczności i ekstrawersji u zawodników kadry młodzieżowej lekkiej atletyki. /w/: Praktyczna psychologia sportu. Blecharz J., Siekańska M.(red), 2009. s. 185-195
 17. Herzig M., Cichosz A., Charakterystyka wybranych parametrów uwagi i właściwości psychomotorycznych u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe. /w/: Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii., pod red. Blecharz J., Siekańska M., Tokarz A., 2012, AWF Kraków, s. 155-16
 18. Herzig M., Psychologiczny poradnik dla nauczycieli i trenerów siatkówki. /w/ Program szkolenia dzieci i młodzieży, 2012, www. mlodziezowasiatkowka.pl
 19. Herzig M., I/2009 – II 2013, artykuły z zakresu psychologii sportu w kolejnych numerach czasopisma „Konie i rumaki” wyd. PF STUDIO
 20. Buczek A., Górska K., Herzig M., Nauczanie dzieci. /w/: Program nauczania narciarstwa zjazdowego. 2013, SITN PZN

 

Pozycje książkowe:

 1. Herzig M., Osobowość menedżera sportu. /w/: O umiejętnościach i osobowości menedżera sportu, jego publicznym wizerunku oraz ceremoniale sportowym. 1999, PKMS nr 10, Warszawa
 1. Herzig M., Poradnik psychologiczny menedżera sportu. 2000, PKMS nr 11, Warszawa
 2. Herzig M., Odnowa psychiczna. /w/: Odnowa biologiczna i psychiczna menedżera sportu. 2001, PKMS nr 18, Warszawa
 3. Herzig M., Wstęp do psychologii zarządzania sportem. 2005, PKMS nr 27,Warszawa

Ostatnie konferencje:

 1. Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i odporność psychiczna” 20-21.X.2012 Kraków, temat referatu: „Wykorzystanie technik psychoregulacyjnych do ochrony i odzyskiwania zasobów odpornościowych w świetle salutogenetycznej koncepcji A. Antonovsky’ego”, M. Herzig, A. Cichosz
 2. „I Konferencja Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży.” Wydział Psychologii UW, Warszawa 12.04.2014, warsztat „Jak informować rodziców i trenerów o sprawach dotyczących młodocianego sportowca?”
 3. Konferencja Psychologiczna „Rola czynników psychicznych w rozwoju kariery sportowej” Kraków 30.05.2014, plakat „Informacja o młodocianym zawodniku jako czynnik wpływający na rozwój kariery sportowej.” M. Herzig, A. Cichosz
 4. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz 18-21.09.2014, wystąpienie „Zastosowanie psychologii sportu w jeździectwie.” J. Denus, M. Herzig