Dr Maria Brodzikowska

 

Wykształcenie:

 1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, rok ukończenia 2014, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki;
 2. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, kierunek studiów: Pedagogika, specjalność: resocjalizacja, rok ukończenia 2006, uzyskany tytuł zawodowy: magister;
 3. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, kierunek studiów: Pedagogika, specjalność: resocjalizacja, rok ukończenia 2004, uzyskanytytuł: licencjat;
 4. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
  w Krakowie, profil: językowy z autorskim rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, rok ukończenia 2001, uzyskano pełne wykształcenie średnie.

 

Wykształcenie uzupełniające:

Studia podyplomowe

 1. Czteroletnie Całościowe Studium Systemowej Psychoterapii Rodzin, Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie – rozpoczęcie nauki 2015;
 2. Studia Podyplomowe „Profilaktyka HIV/AIDS”  w Wyższej Szkole Filozoficzno–Pedagogicznej IGNATIANUM  w Krakowie (2006-2008);

Wybrane kursy certyfikujące

 1. 2013 – Certyfikat Doradcy Okołotestowego (Krajowe Centrum  ds. AIDS);
 2. 2007 – Certyfikat z zakresu Psychoterapii w Redukcji Szkód - Andrew Tatarsky (Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Open Society Institute);
 3. 2006 – Certyfikat Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (Polskie Stowarzyszenie Psychologii Behawioralnej);
 4. 2003, 2008 – Certyfikat Edukatora w zakresie HIV/AIDS (Krajowe Centrum ds. AIDS);
 5. 2012 – Akademia ochrony przed przemocą (Fundacja Dzieci Niczyje);
 6. 2007 – Szkolenie „Przemoc seksualna – diagnoza, symptomy, metody postępowania” (szkolenie pracowników Domu Dziecka w Zakopanem);
 7. 2004 – Szkolenie z zakresu Negocjacji (Grupa 24, Kraków),
 8. 2003 – Szkolenie „Rozpoznawanie Przemocy w Rodzinie” (Schronisko dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, Kraków);
 9. 2002 – Kurs Interwencji Kryzysowej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Kraków).

Wybrane publikacje

 1. M. Brodzikowska, Racjonalna Terapia Zachowania M.C. Maultsby'ego w pracy z osobą zakażoną HIV, w: Konteksty Kultury 2008, 4, s. 117-126,
 2. M. Brodzikowska, Zdrowie i choroba w założeniach salutogenetycznego modelu
  A. Antonovsky’ego
  , w: Edukacyjne przestrzenie zdrowia, pod red. Zbigniewa Marka SJ
  i Magdaleny Madej-Babuli, WAM Ignatianum 2009,
 3. M. Brodzikowska, S. Opozda, Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków
  w iniekcjach. Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego
  ,
  w: Alkoholizm i Narkomania 2010, TOM 23, NR 4 - s.323–334,
 4. M. Brodzikowska, Świadomość wychowawcza rodziców żyjących z HIV/AIDS,
  w: Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji,
  pod red. B. Bieszczada i A. Gaweł, WUJ 2011,
 5. M. Brodzikowska, Wsparcie rodziny z osobą seropozytywną – aktualne potrzeby i wyzwania w kontekście dotychczasowej praktyki pomocowej i przemian w zakresie leczenia infekcji HIV, [w:] Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, pod redakcją M. Piorunek, Wydawnictwo Naukowe UAM 2015,
 6. M. Brodzikowska, Żona, mąż i HIV czyli wybrane aspekty radzenia sobie z seropozytywnością w związku, [w:] Doświadczenie niepełnosprawności i choroby przewlekłej w perspektywie jednostki i rodziny, pod redakcją Joanny Golonki-Legut, Arkadiusza Wąsińskiego, Wiesława Wójcika – w druku,
 7. M. Brodzikowksa, S. Żołądek, Eros i Tanatos w dobie HIV, czyli tworzenie skryptów seksualnych łączących aktywność seksualną ze śmiercią i/lub chorobą w wybranych spotach profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS, Publikacja pokonferencyjna: Oko w oko z seksualnością, UMCS – przyjęte do druku,
 8. M. Brodzikowska, Globalny nastolatek, odpowiedzialny edukator i adekwatna profilaktyka. Potrzeby i rozwiązania w zakresie holistycznej i niestygmatyzującej profilaktyki HIV/AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej, na przykładzie programów Fundacji Motywacja i Działanie, publikacja pokonferencyjna: Nowe wyzwania szkolnej profilaktyki, WAM – złożone do druku.

Wybrane konferencje

2015. Konferencja Literacies and Sexualities in Cultural, Fictional, Real, and Virtual Worlds: Past, Present, Future Perfect? – Dublin;

2014. Konferencja Opieka zdrowotna i wsparcie społeczno-pedagogiczne osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością – historia i współczesność, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła im. Janusza Korczaka – Katowice;

2014. XXI Konferencja Człowiek Żyjący z HIV w Rodzinie i Społeczeństwie – Krajowe Centrum ds. AIDS, Fundacja „Res Humanae” – Warszawa;

2014. Konferencja Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy, Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań;

2014. Konferencja Nowe wyzwania szkolnej profilaktyki, Akademia Ignatianum – Kraków;

2014. VI Ogólnopolska Konferencja Seksualność Człowieka – w biegu życia – seksualność kobiety w perspektywie społecznej i kulturowej, Instytut Psychologii UJ – Kraków;

2014. Konferencja Oko w oko z seksualnością, UMCS – Lublin;

2014. Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Resocjalizacji Tożsamość osób wykluczonych społecznie w płynnej nowoczesności, UJ – Kraków;

2013. Regionalne Konsultacje w Zakresie Zdrowia w Populacji MSM w Kontekście Epidemii HIV w Europie Wschodniej i Centralnej, ECOM, UNAIDS, UNFPA, UNDP, MSMGF, Ukraine Alliance – Kijów;

2013. Konferencja Seksualność człowieka – w biegu życia, Instytut Psychologii UJ – Kraków;

2013. Konferencja Bezpieczeństwo wyzwaniem współczesnych czasów, APS  – Warszawa;

2012. Konferencja Dni Bezpieczeństwa Studentek i Studentów UJ, Instytut Pedagogiki UJ – Kraków;

2008. Konferencja Gawęda o wilku, który nigdy nie śpi – profilaktyka uzależnień metodą harcerską, Akademia IGNATIANUM –Kraków.

Praca praktyczna w instytucjach i organizacjach pozarządowych:

 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”,
 • Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym,
 • Fundacja Motywacja I Działanie w Międzyzdrojach,
 • Pro-Publico,
 • Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.

Prowadzone przedmioty:

Pedagogika