Katarzyna Żarów-Konarska

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie z psychologii ze specjalnością konflikt-kryzys-współpraca. Studiowała również w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Wychowania Fizycznego, gdzie uzyskała tytuł zawodowy magistra ze specjalizacją dziennikarstwo sportowe. W 2019 roku obroniła pracę doktorską i otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Wzbogaciło to jej wiedzę i poszerzyło spojrzenie na ważność równowagi psychofizycznej
i mentalnej. Zajmuje się rozwojem i wsparciem indywidualnie dostosowanym do osoby
w zależności od etapu życia. Pracuje ze sportowcami, muzykami oraz aktorami.  Współpracuje również z rodzicami sportowców oraz wspiera proces szkoleniowy. W swojej pracy stosuje podejście holistyczne. 

Od najmłodszych lat silnie związana ze sportem. Posiada uprawnienia instruktorskie z kilku dyscyplin sportowych, m.in. do prowadzenia zajęć w zakresie wyczynowym w narciarstwie alpejskim. Ma na tym polu wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Obszarem, który szczególnie ją interesuje to komunikacja interpersonalna, body image oraz trening kreatywności.

Publikacje:

  1. Żarów, K. (2014). „Preferencje studentek fizjoterapii w ocenie atrakcyjności fizycznej” w monografii Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia, s.277-287.
  2. Żarów – Konarska K., Blecharz J. (2021). The Ideal Attractive Partner in the Opinion of Female and Male Students from Małopolska. Universities, Studies in Sport Humanities, 30, s.7-17.