Pracownicy Instytutu NS

dr Agata Kiluk

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Jagielloński, ukończone studia doktoranckie,

uzyskany stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

 


Zainteresowania poznawcze skoncentrowane wokół:

pedagogiki ogólnej,

dydaktyki ogólnej,

teorii i praktyki eksperymentów, alternatyw szkolnych,

nowoczesnych technologii w dydaktyce

 

Wybrane konferencje:

1. Polska, 2014, Youth in Family Agricultural Holdings and in Rural Areas of Europe

2. Włochy, 2012, Euro-American Conference: Higher Education Academic Disciplines

3. Francja 2011, International Conference: Education and New Learning Technologies

4. Austria, 2010, International Higher Education: New Trends and Issues

5. Szwecja, 2007, International Conference: Collaborative Action Research Network: Action Research Beyond Borders and Divides

6. Polska, 2006 - Dialog na pograniczu kultur,

7. Polska, 2005 - Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny,

8. Dania, 2001, International Conference: Multinational School Newspaper on the Internet

9. Niemcy, 2000, International Conference: Europe leads the Way in Schools

 

Staże zagraniczne i szkolenia:

1. Austria, 2013, Karl-Franzens-Universität Graz

2. Hiszpania, 2012, Universitad de Almeria

3. Słowenia, 2012, University of Primorska 

4. Hiszpania, 2011, Universitad de Alicante,

5. Hiszpania, 2010, Universitad de Almeria, 

6. Dania, 2003, University of Copenhagen

7. Szwecja 2002, Internet Concepts in Distance Cooperation

 

Wybrane publikacje:

1. Wielowymiarowa ocena opisowa w procesie kształcenia [w:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXVIII, 2015

2. Using interactive multimedia program to improve English language teaching to young learners [w:] International Journal of Arts and Sciences, vol. 3 nr 18, 2010

3. Assessment of the effectiveness of computer-aided language learning on English language learners in elementary school [w:] International Journal of Multidisciplinary Thought, vol. 1, nr 3, 2012

4. Pedagogiczna idea innowacyjności w praktyce szkolnej [w:] Teoria i praktyka w pedagogice ogólnej, (red.) M. Myszkowska-Litwa Wyd. UJ 2011

5. Dzieci mlecze, dzieci orchidee i genetyka ludzkiego zachowania, Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, 2011, O/Kraków

6. Współczesna perspektywa pedagogiki retorycznej w dydaktyce szkoły wyższej na przykładzie seminarium [w:] Student na współczesnym uniwersytecie-ideały i codzienność, (red.) D. Pauluk, Wyd. Impuls 2010

7. International Children's Digital Library jako przykład środowiska edukacyjnego dla dzieci, Hejnał Oświatowy nr 2/90, MCDN

8. Wykorzystanie wartości regionu jako sposób doskonalenia metodyki nauczania języka obcego, Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego O/Kraków, nr 9, 2010

 

Prowadzone zajęcia:

Pedagogika

Pedagogika w kulturze fizycznej

Nowoczesne technologie w dydaktyce szkoły wyższej

 

Proponowane tematy prac magisterskich:
 
 

Uczeń niepełnosprawny na lekcjach wychowania fizycznego

Outdoor education w wychowaniu fizycznym

Kształtowanie relacji nauczyciel-uczeń na lekcjach wychowania fizycznego

Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci poprzez zabawę

Możliwości rozwijania aktywności sportowej dzieci niepełnosprawnych na rynku małopolskim

Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw szkolnych dzieci

 
Rola aktywności ruchowej w kształtowaniu postaw społecznych dzieci/młodzieży

Rola treningu sportowego w kształtowaniu postaw samokształcenia i samodoskonalenia 

Czynniki motywujące dzieci do podejmowania aktywności fizycznej i sportowej

Obraz problemów społecznych dzieci w percepcji nauczycieli wychowania fizycznego