PROF. DR HAB. ANDRZEJ KLIMEK

I. DATA I MIEJSCE URODZENIA

28 października 1968 roku w Krakowie

II. WYKSZTAŁCENIE, UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE I STANOWISKA

 1. 2021 – Executive Master of Business Administration (EMBA)
 2. 2011 – profesor nauk o kulturze fizycznej – stanowisko profesora zwyczajnego w AWF w Krakowie.
 3. 2004 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii sportu – stanowisko profesora nadzwyczajnego w AWF w Krakowie.
 4. 1995 – doktor nauk o kulturze fizycznej (z wyróżnieniem) – stanowisko adiunkta w AWF w Krakowie.
 5. 1991 – magister rehabilitacji ruchowej (z wyróżnieniem) – stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii AWF w Krakowie.
 6. 1987-1991 – studia na kierunku rehabilitacji ruchowej w AWF w Krakowie (laureat złotej odznaki najpierw uczelnianej a następnie ogólnopolskiej edycji konkursu PRIMUS INTER PARES).
 7. 1983-1987 – nauka w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie (w klasie o profilu biologiczno-chemicznym).

III. PEŁNIONE FUNKCJE

 1. Od 2020 – Rektor AWF w Krakowie
 2. 2016-2020 – Prorektor AWF w Krakowie ds. Studenckich.
 3. 2008-2016 – Rektor AWF w Krakowie.
 4. 2005-2008 – Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego.
 5. Od 2012 – Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Biomedycznych.
 6. 2005-2012 – Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjologii Człowieka ds. Nauki.
 7. 2002-2005 – Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjologii Człowieka ds. Dydaktyki.

IV. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 1. 2019-2020 – członek Rady Doskonałości Naukowej (Zespół Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu) – kadencja skrócona ze względu na wybór na stanowisko rektora AWF w Krakowie.
 2. Od 2016 – członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
 3. Od 2007 – ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 4. 1996-2002 – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

V. PRACA NAUKOWA I PROMOCJA KADR NAUKOWYCH

 1. Autor lub współautor ok. 100 prac naukowych, 1 monografii oraz 5 rozdziałów w wydawnictwach książkowych z zakresu fizjologii człowieka i fizjologii sportu.
 2. Wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 7 grantów AWF w Krakowie oraz 9 grantów Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki - w ośmiu kierownik projektu.
 3. Promotor pięciu obronionych prac doktorskich.
 4. Recenzent: w przewodach doktorskich (24), przewodach habilitacyjnych (15), postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora (8), postępowaniach o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa (3).

VI. PRACA DYDAKTYCZNA W UCZELNI

 1. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z fizjologii człowieka i fizjologii sportu.
 2. Promotorstwo ok. 100 prac magisterskich i licencjackich.
 3. Prowadzenie zajęć z narciarstwa zjazdowego i biegowego oraz żeglarstwa i żeglarstwa deskowego na obozach programowych i specjalistycznych oraz na kursach instruktorskich AWF, SITN-PZN i PZŻ.

VII. CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 1. Od 2010 – członek International Association of Sport Kinetics.
 2. Od 2003 – członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
 3. Od 2003 – członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.
 4. Od 1992 – członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

VII.  CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 1. Od 2010 – członek International Association of Sport Kinetics.
 2. Od 2003 – członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
 3. Od 2003 – członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.
 4. Od 1992 – członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

VIII.  CZŁONKOSTWO W REDAKCJACH CZASOPISM NAUKOWYCH

 1. Od 2013 – członek Komitetu Naukowego czasopisma Sport Wyczynowy.
 2. Od 2009 – członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Antropomotoryka.
 3. 2010-2014 – członek Rady Naukowej czasopisma Medicina Sportiva.
 4. 2009-2017 – zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Human Movement.
 5. 2008-2016 i od 2020 – przewodniczący Kolegium Wydawniczego AWF w Krakowie.
 6. 2008-2016 i od 2020 – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego wydawnictw Monografie oraz Podręczniki AWF w Krakowie.

IX. DZIAŁALNOŚĆ W INNYCH ORGANIZACJACH

 1. Od 2022 – członek Rady Naukowej Polskiego Związku Narciarskiego
 2. Od 2021 – przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki „Igrzyska Europejskie 2023”
 3. Od 2009 – z-ca Przewodniczącego Rady ds. Sportu przy Prezydencie Miasta Krakowa.
 4. Od 2007 – członek Zarządu oraz Przewodniczący Rady Programowo-Badawczej AZS AWF Kraków.
 5. Od 2016 – przedstawiciel AWF w Krakowie w Radzie Programowej Radia Akademickiego „Żak”.
 6. 2003-2005 – członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego.
 7. 2000-2002 – członek Zarządu oraz Komisji Szkolenia Instruktorów Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN.
 8. 1999-2002 – delegat Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego w Komisji Programowo-Technicznej Międzynarodowej Organizacji Instruktorów Narciarstwa „INTERSKI”.
 9. 1998-2000 – członek Rady Programowej Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN.

X. UZYSKANE NAGRODY I ODZNACZENIA

 1. 2021 – Brązowa Honorowa Odznaka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 2. 2021 – Wyróżnienie w Plebiscycie NSZZ Solidarność „Solidarni w Sporcie”
 3. 2021 – Tytuł „Lider z powołania” przyznany przez „Why – Media Group”
 4. 2019 – Medal 100-lecia Małopolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
 5. 2016 – Złoty Krzyż Zasługi.
 6. 2016 – Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia.
 7. 2015 – Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego.
 8. 2013 – Za Zasługi dla Sportu – Złota Odznaka.
 9. 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi.
 10. 2002 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wkład pracy w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 11. 2001 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za wkład pracy i zaangażowanie w działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 12. 2000 – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej – Srebrna Odznaka.
 13. 1999 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za wkład pracy w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 14. Nagrody Indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne.
 15. Nagrody Rektora AWF w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

XI. WYRÓŻNIENIA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ AWF W KRAKOWIE

 1. Laureat ogólnouczelnianego plebiscytu studentów i pracowników AWF „Bronisławy 2019 – Serce AWF”.
 2. Laureat ogólnouczelnianego plebiscytu studenckiego na najlepszego wykładowcę AWF w Krakowie.

XII.  POSIADANE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DYSCYPLIN SPORTU

 1. Zawodowy Instruktor Narciarstwa Międzynarodowej Organizacji Instruktorów Zawodowych ISIA (2002).
 2. Instruktor Wykładowca Narciarstwa Zjazdowego SITN-PZN (1992).
 3. Międzynarodowy Instruktor Narciarstwa IVSI (1992).
 4. Instruktor Narciarstwa Biegowego PZN (1990).
 5. Sędzia Klubowy PZN (1992).
 6. Jachtowy Sternik Morski (2014).
 7. Instruktor Żeglarstwa PZŻ (1989).
 8. Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ (1991).
 9. Sternik motorowodny (1991).
 10. Ratownik Wodny WOPR (2011).

XIII. HOBBY

 1. Windsurfing
 2. Żeglarstwo
 3. Narciarstwo alpejskie