andrzej klimekprof. dr hab. Andrzej Klimek

I. WYKSZTAŁCENIE, UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE I STANOWISKA

 1. 2011 – uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej oraz mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w AWF w Krakowie
 2. 2005 – mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w AWF w Krakowie
 3. 2004 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii sportu
 4. 1995 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej z wyróżnieniem oraz zatrudnienie na stanowisku adiunkta w AWF w Krakowie
 5. 1991 – uzyskanie tytułu magistra rehabilitacji ruchowej z wyróżnieniem oraz zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii AWF w Krakowie
 6. 1987-1991 – studia na kierunku rehabilitacji ruchowej w AWF w Krakowie (laureat złotej odznaki ogólnopolskiej edycji konkursu PRIMUS INTER PARES)
 7. 1983-1987 – nauka w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

II. PEŁNIONE FUNKCJE

 1. od 2016 – Prorektor AWF w Krakowie ds. Studenckich
 2. 2008-2016 – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 3. od 2012 – Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Biomedycznych ds. Nauki
 4. 2005-2012 – Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjologii Człowieka ds. Nauki
 5. 2005-2008 – Prodziekan ds. Kierunku Wychowania Fizycznego
 6. 2002-2005 – Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjologii Człowieka ds. Dydaktyki

III. PRACA NAUKOWA I PROMOCJA KADR NAUKOWYCH

 1. Autor lub współautor ponad 80. prac naukowych
 2. Wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 4. grantów AWF w Krakowie oraz 8. grantów KBN i MNiSW - w siedmiu kierownik projektu
 3. Promotor czterech obronionych prac doktorskich

IV. PRACA DYDAKTYCZNA W UCZELNI

 1. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z fizjologii człowieka i fizjologii sportu
 2. Promotorstwo ok. 100. prac magisterskich i licencjackich
 3. Prowadzenie zajęć z narciarstwa zjazdowego i biegowego oraz żeglarstwa i żeglarstwa deskowego na obozach programowych i specjalistycznych

V. CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 1. Od 2010 – członek International Association of Sport Kinetics
 2. Od 2003 – członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
 3. Od 2003 – członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
 4. Od 1992 – członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej

VI. CZŁONKOSTWO W REDAKCJACH CZASOPISM NAUKOWYCH

 1. Od 2013 – członek Komitetu Naukowego czasopisma Sport Wyczynowy
 2. Od 2010 – członek Rady Naukowej czasopisma Medicina Sportiva
 3. Od 2009 – zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Human Movement
 4. Od 2009 – członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Antropomotoryka
 5. Od 2008 – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego wydawnictwa Monografie AWF w Krakowie
 6. Od 2008 – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego wydawnictwa Podręczniki AWF w Krakowie
 7. Od 2008 – przewodniczący Kolegium Wydawniczego AWF w Krakowie

VII. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 1. od 2019 – członek Rady Doskonałości Naukowej
 2. 2007-2012 – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 3. 1996-2002 – członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

VIII. DZIAŁALNOŚĆ W INNYCH ORGANIZACJACH

 1. Od 2009 – z-ca Przewodniczącego Rady ds. Sportu przy Prezydencie Miasta Krakowa
 2. Od 2007 – członek Zarządu oraz Przewodniczący Rady Programowo-Badawczej AZS AWF Kraków.
 3. 2006-2012 – przedstawiciel AWF w Krakowie w Radzie Programowej Radia Akademickiego „Żak” („Radiofonia”)
 4. 2003-2005 – członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego
 5. 2000-2002 – członek Zarządu oraz Komisji Szkolenia Instruktorów Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN
 6. 1999-2002 – delegat Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego w Komisji Programowo-Technicznej Międzynarodowej Organizacji Instruktorów Narciarstwa „INTERSKI”
 7. 1998-2000 – członek Rady Programowej Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN

IX. UZYSKANE NAGRODY I ODZNACZENIA

 1. Doroczne Nagrody Indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne.
 2. 2013 – Zasłużony dla Sportu – Złota Odznaka.
 3. 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi.
 4. 2002 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wkład pracy w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 5. 2001 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za wkład pracy i zaangażowanie w działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 6. 2000 – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej – Srebrna Odznaka.
 7. 1999 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za wkład pracy w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 8. Doroczne nagrody Rektora AWF w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

X. POSIADANE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DYSCYPLIN SPORTU

 1. Zawodowy Instruktor Narciarstwa Międzynarodowej Organizacji Instruktorów Zawodowych ISIA (2002)
 2. Instruktor Wykładowca Narciarstwa Zjazdowego PZN (1992)
 3. Międzynarodowy Instruktor Narciarstwa IVSI (1992)
 4. Instruktor Narciarstwa Biegowego PZN (1990)
 5. Instruktor Narciarstwa Terapeutycznego (1992)
 6. Sędzia Klubowy PZN (1992)
 7. Jachtowy Sternik Morski (2014)
 8. Instruktor Żeglarstwa PZŻ (1989)
 9. Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ (1991)
 10. Sternik motorowodny (1991)
 11. Młodszy Ratownik Wodny WOPR (1988)

XI. HOBBY

 1. Windsurfing
 2. Żeglarstwo
 3. Narciarstwo alpejskie

 

Problematyka badawcza:

 1. Fizjologia wieku rozwojowego w aspekcie wysiłkowych reakcji układu oddechowego i układu krążenia na pracę fizyczną o różnej intensywności.
 2. Dynamika zmian oddechowo-krążeniowych wskaźników fizjologicznych podczas wysiłków interwałowych o supramaksymalnej mocy.
 3. Wpływ zróżnicowanych warunków termicznych środowiska na zdolności wysiłkowe organizmu.
 4. Wpływ różnych sposobów nawadniania ustroju na poziom fizjologiczno-biochemicznych reakcji w warunkach hipertermii.
 5. Dymorfizm płciowy u dzieci i osób dorosłych w kontekście reakcji oddechowo-krążeniowych wskaźników fizjologicznych na wysiłki o różnej intensywności.
 6. Poziom wydolności aerobowej i anaerobowej przedstawicieli różnych dyscyplin sportu oraz wpływ treningu sportowego na zmiany zdolności wysiłkowych.
 7. Wpływ rehabilitacji ruchowej na zdolności wysiłkowe chorych po zawale serca oraz po zabiegach kardiochirurgicznych.
 8. Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na organizm człowieka.

Publikacje:

do roku 2008

od roku 2009