dr hab. Dariusz Tchórzewski

1991 - tytuł magistra wychowania fizycznego w AWF Kraków

1991 - tytuł trenera klasy II w narciarstwie

1992-1994 - trener kadry narodowej w short-tracku

1994 - tytuł trenera klasy II w łyżwiarstwie szybkim

2000 - stopień instruktora sportu w snowboardzie

2001 - tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej

2003 - stopień instruktora sportu narciarstwa osób niepełnosprawnych

2014 - stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

2008 - stopień instruktora sportu w wrotkarstwie

2014 - tytuł doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

Publikacje:

- do roku 2008

- od roku 2009

Problematyka badawcza:

  • zagadnienia dotyczące motoryki człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zdolności koordynacyjnych;
  • zagadnienia dotyczące stabilności pozycji stojącej człowieka, tak w warunkach statyki, jak i dynamiki;
  • problematyka związana z naborem i selekcją zawodników uprawiających dyscypliny zimowe;
  • planowanie i realizacja procesu treningowego w dyscyplinach zimowych ze szczególnym uwzględnieniem treningu w łyżwiarstwie szybkim i short-tracku;
  • problematyka związana z doskonaleniem techniki i metodyki nauczania łyżwiarstwa podstawowego i wrotkarstwa.

Tematyka zakończonych prac magisterskich: