Kontakt:

Pływalnia, pokój 218

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 12 683 11 14

 1. Uprawnienia zawodowe:
 • dr hab. nauk o kulturze fizycznej,
 • trener I klasy – pływanie,
 • trener II klasy piłki siatkowej,
 • kapitan motorowodny PZMiNW,
 • kapitan jachtowy PZŻ,
 • instruktor rekreacji ruchowej,
 • instruktor żeglarstwa PZŻ,
 • instruktor nurkowania CMAS, KDP PTTK,
 • instruktor sportu – specjalność żeglarstwo,
 • instruktor – sporty motorowodne,
 • instruktor wykładowca WOPR, ZG WOPR,
 • instuktor ratownictwa wodnego,
 • radiooperator RSC,
 • ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 1. Osiągnięcia zawodowe, funkcje:
 • kierownik Zakładu Sportów Wodnych (od 2020),
 • członek 7 komitetów organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,
 • członek 2 komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism,
 • członek w 4 międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych,
 • promotor około 130 prac magisterskich,
 • promotor pomocniczy przewodu doktorskiego,
 • laurat, finalista konkursu Innovator Małopolski,
 • finalista konkursu Innvator Śląska.
 1. Problematyka badawcza w publikacjach i pracach promocyjnych:
 • determinanty nauczania i uczenia się pływania,
 • nurkowanie z zatrzymanym oddechem,
 • bezpieczeństwo w sportach wodnych,
 • innowacje w sporcie,
 • determinanty wyniku sportowego w pływaniu.
 1. Wybrane publikacje naukowe (pełny wykaz: awf kraków, biblioteka, pracownicy, publikacje):
 • Ostrowski A., Stanula A., Swinarew A., Kaganek K., Skaliy A., Wiesner W., Skalski D., Makowiec M. (2020) Innowacyjna płetwa z wyprofilowanym wzdłużnie piórem na tle dotychczasowych wynalazków i ofert rynkowych. Pływanie i ratownictwo wodne w teorii i praktyce / red. nauk. Arkadiusz Stanula. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 159–205,
 • Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., Swinarew A. (2018) Evaluation of rowing speed and effectiveness using the innovative "Laura" boat compared to other rescue boats. Antropomotoryka, vol. 28, no 84, s. 51–61,
 • Ostrowski A., Strzała M., Stanula A, Skaliy A, Kula A., Makowiec M. (2017) Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych. Bydgoszcz, University of Economy, s. 23–39,
 • Ostrowski A., Stanula A, Makowski D, Żurawik A. (2013) Baby gender determination in scuba divers. Journal of Tourism, Recreation and Sport Management, vol. 1, s. 79
 • Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Juszkiewicz M., Pilch W., Maszczyk A. (2012) The role of Training in the Development of Adaptive Mechanisms in Freediving. Journal of Human Kinetics, vol. 32, s. 197–210,
 • Ostrowski A., Głodzik J., Strzała M., Juszkiewicz M., Stanula A., Konieczny G., Ciepielowski T., Pastuszak-Głodzik P. (2012) Człowiek za burtą. Medycyna Praktyczna, nr 78, s. 113118,
 • Ostrowski A., Stanula A, Strzała M, Juszkiewicz M, Ziara W. (2012) Prognoza rozwoju freedivingu na podstawie analizy rekordów świata ustanowionych w latach 1993–2009 = The prediction of freediving achievements development based on analysis of world records set in the years 1993–2009. Antropomotoryka, vol. 22, nr 60, s. 153167,
 • Ostrowski A., Ambroży T., Mucha D., Juszkiewicz M., Strzała M. (2012) Safety in yachting and motor boating. Security and Dimensions, Socio-Legal Studies = Zeszyt Naukowy / "Apeiron", Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, nr. 8, s. 120137,
 • Ostrowski A., Juszkiewicz M., Strzała M., Mucha D., Stanula A. (2012) Analiza rekordów świata we freedivingu jako wskaźnika potencjału adaptacyjnego człowieka do nurkowania z zatrzymanym oddechem. Wychowanie Fizyczne i Sport, t. 56, z. 2, s. 6983,
 • Ostrowski A., Juszkiewicz M., Strzała M., Zieliński G. (2011) Niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia podczas nurkowania z zatrzymanym oddechem w wodach mórz tropikalnych. Medycyna Praktyczna, nr 9 (247), s. 91–102,
 1. Podręczniki, monografie:
 • Ostrowski A., Strzała M, Skaliy A. (2015) Nurkowanie w ratownictwie wodnym. WSG w Bydgoszczy,
 • Ostrowski A. (2014) Determinanty przebiegu i efektów uczenia się pływania uczniów III klas szkół podstawowych. European Association for Security, Kraków,
 • Ostrowski A. (2011) Szybkość uczenia się pływania a wybrane uwarunkowania osobnicze dzieci w wieku 9–10 lat. Monografie nr 4, AWF, Kraków,
 • Malinkiewicz M., Ostrowski A. (2010) Windsurfing poradnik dla początkujących i zaawansowanych. Podręczniki nr 1, AWF, Kraków,
 • Ostrowski A. (2009) Nurkowanie z zatrzymanym oddechem. AWF, Kraków,
 • Ostrowski A. (I wydanie 2008, X wydanie 2021) Sternik motorowodny, Almapress, Warszwa,
 • Ostrowski A. (2003) Zabawy i rekreacja w wodzie. WSiP, Warszawa,
 • Ostrowski A. (1998) Żeglarstwo jachtowe – poradnik metodyczny, COS, Warszawa,
 • Ostrowski A. (1993) Wodne Sporty Rekreacyjne, AWF, Kraków.
 1. Inne:
 • 7 patentów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 2 wzory przemysłowe Unii Europejskiej,
 • 2 wzory użytkowe Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Mistrz Polski w Pływaniu na Byle Czym,
 • dwukrotny Wicemistrz Polski w Pływaniu na Byle Czym,
 • uczestnik 4 konkursów innowacji (2014–2016),
 • uczestnik 3 targów innowacji (2014–2016),
 • uczestnik 2 targów branżowych (2015–2016),
 • uczestnik 30 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce,
 • uczestnik 2 zagranicznych konferencji naukowych (Canada, 2017, Ukraina 2019),
 • uczestnik zagranicznej wizyty studyjnej w Norges Livredningsselskap w Oslo, Norwegia (12–16.12.2016),
 • uczestnik 4 staży krajowych z zakresu innowacji (2014–2015),
 • uczestnik 3 szkoleń w zakresie wdrażania innowacji (2014–2018),
 • uczestnik 4 projektów dydaktycznych o wdrażaniu innowacji (2015–2017,
 • uczestnik 2 wypraw żeglarsko–nurkowych (Karaiby 78/79, Afryka 85/86),
 • uczestnik wypraw nurkowych (między innymi: Andamany, Filipiny, Indonezja, Tanzania, Fidżi, Australia, Los Roques),
 • uczestnik rejsów żeglarskich (między innymi Małe Antyle, Seszele, Grecja, Włochy, Chorwacja).

 

Publikacje:

- do 2008

- od 2009

Tematyka zakończonych prac magisterskich: