Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka

dr Barbara Frączek

Ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Ocena zwyczajów żywieniowych sportowców w kontekście stosowania racjonalnych zasad odżywania.
Analiza fizjologicznych uwarunkowań wspomagania wysiłku fizycznego.
Wpływ różnorodnych form suplementacji na wysiłek fizyczny.
Analiza postaw i zachowań sportowców względem wspomagania wysiłku fizycznego.
Rozpowszechnienie stosowania środków wspomagających przez zawodników wybranych dyscyplin sportowych.
Ocena poziomu wiedzy o wspomaganiu dozwolonym i dopingu wśród sportowców.
Analiza poziomu aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Opracowanie tygodniowych racji pokarmowych dla sportowców opartych na założeniach racjonalnej diety.
Częstość stosowania diet redukcyjnych wśród studentów.

dr Maria Gacek

Ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia wybranych grup populacyjnych.
Zwyczaje żywieniowe dzieci, młodzieży i dorosłych w odniesieniu do zaleceń racjonalnego żywienia.
Żywienie w profilaktyce, etiologii i terapii schorzeń dietozależnych.
Żywienie osób z przewlekłymi schorzeniami metabolicznymi.
Ocena zbiorowego sposobu żywienia wybranych grup populacyjnych.
Ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia sportowców.
Ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia osób podejmujących rekreacyjne formy aktywności fizycznej.
Żywieniowe wspomaganie wysiłku fizycznego.
Alternatywne modele żywienia.
Aktywność fizyczna w stylu życia różnych grup populacyjnych.