Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

 1. Tomaszunas S. i wsp.: Zdrowie w podróży. Marpress, Gdańsk 1992.
 2. Janicki K. Turystyczny poradnik medyczny. PZWL, Wa-wa 1997.
 3. Szyguła Z. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w turystyce. W: Kompendium Pilota Wycieczek. PROKSENIA, Kraków 2000, s.161-176.
 4. Rehlis N. Podróżuj bezpiecznie. Diagnostics Poland sp. z o. o., Poznań 2001.
 5. Sport Wyczynowy i Medicina Sportiva - wybrane tematy

Medycyna WF i Sportu

 1. Dziak A, Nazar K. Medycyna Sportowa, PTMS, Wa-wa, 1991.
 2. Kozłowski S.: Granice przystosowania. (Wybrane rozdziały), Wiedza Powszechna. Wa-wa 1986.
 3. Kozłowski S., Nazar K. Fizjologia kliniczna. (wybrane rozdziały), PZWL, Wa-wa, 1999.
 4. Lisiecka M.: Odnowa biologiczna. PKOL, Wa-wa, 1971.
 5. Sport Wyczynowy, No 10-11, 1978; No 3-4, 1985; No 7 - 8, 1991.
 6. Sport Wyczynowy, No 5-6, 1995 - Wszystko o saunie
 7. Sport Wyczynowy, No 7-8 oraz 9-10, 1997 - Choroba cieplna u sportowców
 8. Garlicki J, Kuś W.M.: Traumatologia sportowa, PZWL, Wa-wa, 1988, (wybrane zagadnienia).
 9. Fibak J. Traumatologia sportu. AWF, Poznań, 1974.
 10. Woynarowska B. Opieka zdrowotna w sporcie dzieci i młodzieży. Wydawnictwo AWF, Warszawa 1989.
 11. Medicina Sportiva - wybrane tematy
 12. Maughan R., Burke L. Żywienie a zdolność do wysiłku fizycznego. Biblioteka Medicina Sportiva. Medicina Sportiva, Kraków 2000
 13. Williams M. Granice wspomagania. Biblioteka Medicina Sportiva. Medicina Sportiva, Kraków 1998
 14. Gawroński W., Szyguła Z. (red.) ABC medycyny sportowej. Medicina Sportiva, Kraków 2002
 15. Kuński H., Janiszewski M. Medycyna aktywności ruchowej dla pedagogów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.